Nhiệm vụ của chúng tôi

Giúp đỡ người ngoại quốc

 

tìm được ở chỗ chúng tôi

 

quê hương mới

Tư vấn

Chúng tôi tư vấn cho bạn

giải quyết các vấn đề của bạn như thế nào

 

Chúng tôi giúp đỡ bạn

khi tiếp xúc với công sở

Khoá học tiếng Séc

Các bạn học tiếng Séc với chúng tôi

 

Các bạn cùng chúng tôi vượt qua raò cản về tiếng

Hoạt động

Các bạn không ngồi ở nhà

và các bạn làm quen với các bạn mới

 

Chúng ta cùng làm quen

Tình nguyện

Các bạn sẽ nhận được bạn người Séc, người mà sẽ giúp đỡ bạn

 

Bạn hãy tham gia vào chương trình RAFAEL, giúp đỡ người nước ngoài

Các anh tìm thấy chúng tôi ở đâu

Trung tâm hội nhập cho người nước ngoài tại Hradec Králové

Địa chỉ: Šafaříkova ul. 666/9 (nhà YMCA – tầng 3), 500 02 Hradec Králové – chỉ trên bản đồYMCA

Giờ mở cửa

Thứ 2,thứ 4: 9h00-18h00                 thứ 3, thứ 5: 9h00-16h00              thứ 6: 9h00-12h00

Liên hệ với nhân viên của trung tâm

Kỹ sư Jan Kočí – giám đốc trung tâm, jan.koci@hk.caritas.cz

Bậc thầy trong Kateřina Bednářová, DiS. - nhân viên xã hội, katerina.bednarova@hk.caritas.cz

Bậc thầy trong Anastasia Mega - nhân viên xã hội, anastasia.mega@hk.caritas.cz

Cử nhân Kateřina Vojtová – hoạt động xã hội, katerina.vojtova@hk.caritas.cz

Bậc thầy trong Petra Kotásková Šenkýřová - tư vấn pháp luật, petra.kotaskova@hk.caritas.cz

Cử nhân Vlaďka Dobešová – điều phối viên và giảng viên tiếng Séc, vladka.dobesova@hk.caritas.cz

Bậc thầy trong Nataliya Dotsenko - chuyên gia xã hội và hội nhập, nataliya.dotsenko@hk.caritas.cz

Cử nhân Šárka Vachalová - nhân viên văn, sarka.vachalova@hk.caritas.cz

Các bạn đến với chúng tôi bằng cách nào 

  • bến xe buýt gần nhất: Ulrichovo náměstí (3 phút đi bộ)
  • xe điện bánh hơi số: 2, 3, 6, 7; xe buýt số: 5, 11, 14, 15, 17
  • từ nhà ga tàu hoả: 2, 5, 6, 7, 11, 15, 17 (4 phút từ bến nhà ga tàu hoả)
  • từ bến xe buýt liên tỉnh: 2, 5, 6, 7, 11, 15, 17 (5 phút từ bến buýt liên tỉnh)
Tříkrálová sbírka 2019
Các bạn hãy hỗ trợ chúng tôi