Nhiệm vụ của chúng tôi

Giúp đỡ người ngoại quốc

 

tìm được ở chỗ chúng tôi

 

quê hương mới

Tư vấn

Chúng tôi tư vấn cho bạn

giải quyết các vấn đề của bạn như thế nào

 

Chúng tôi giúp đỡ bạn

khi tiếp xúc với công sở

Khoá học tiếng Séc

Các bạn học tiếng Séc với chúng tôi

 

Các bạn cùng chúng tôi vượt qua raò cản về tiếng

Hoạt động

Các bạn không ngồi ở nhà

và các bạn làm quen với các bạn mới

 

Chúng ta cùng làm quen

Tình nguyện

Các bạn sẽ nhận được bạn người Séc, người mà sẽ giúp đỡ bạn

 

Bạn hãy tham gia vào chương trình RAFAEL, giúp đỡ người nước ngoài

Chương trình tình nguyện Rafael giúp đỡ người nước ngoài

Các bạn sẽ nhận được bạn người Séc, người mà sẽ giúp đỡ bạn

Các bạn hãy tận dụng sự giúp đỡ miễn phí của các tinh nguyện viên và tham gia vào chương trình tình nguyện Rafael. Bạn sẽ nhận được bạn Séc, người sẽ giúp đỡ bạn:

  •  luyện tập nói tiếng Séc
  •  bổ túc các môn học trong trường
  •  hiểu biết các phong tục tập quán của Séc
  •  làm quen với công sở,bưu điện,trường học và các tổ chức khác

Liện hệ

dobrovolnici@hk.caritas.cz • +420 731 402 295

Tříkrálová sbírka 2020
Các bạn hãy hỗ trợ chúng tôi