Nhiệm vụ của chúng tôi

Giúp đỡ người ngoại quốc

 

tìm được ở chỗ chúng tôi

 

quê hương mới

Tư vấn

Chúng tôi tư vấn cho bạn

giải quyết các vấn đề của bạn như thế nào

 

Chúng tôi giúp đỡ bạn

khi tiếp xúc với công sở

Khoá học tiếng Séc

Các bạn học tiếng Séc với chúng tôi

 

Các bạn cùng chúng tôi vượt qua raò cản về tiếng

Hoạt động

Các bạn không ngồi ở nhà

và các bạn làm quen với các bạn mới

 

Chúng ta cùng làm quen

Tình nguyện

Các bạn sẽ nhận được bạn người Séc, người mà sẽ giúp đỡ bạn

 

Bạn hãy tham gia vào chương trình RAFAEL, giúp đỡ người nước ngoài

Chúng tôi là ai và nghề nghiệp của chúng tôi

 • Nghề nghiệp của chúng tôi là hỗ chợ người nước ngoài từ những nước thứ 3/những nước ngoài EU/ trong tỉnh Hradec Králové hội nhập vào xã hội Séc.
 • Trung tâm hội nhâp cho người nước ngoài là trung tâm của tổ chức từ thiện công giáo vùng Hradec Králové mà đã giúp đỡ người ngoại quốc từ những năm 1992.
 • Hoạt động của chúng tôi tại tỉnh Hradec Králové từ năm 2013, khi mà trung tâm được thành lập với sự hỗ trợ về tài chính của quỹ châu âu dành hội nhập các công dân nước thứ 3 và dựa trên.

Phương châm của chúng tôi: giúp đỡ những người dân nào mà không thể tự lực hoặc họ không hiểu biết.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ

 • tư vấn về xã hội và pháp luật về: cư trú tại CH Séc,công nhân,nhà ở,hệ thống xã hội,giáo dục. chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm, điều kiện kinh doanh tại CH Séc
 • thông tin về pháp luật trong lĩnh vực các vấn đề về người nước ngoài
 • giúp đỡ và dẫn đi làm việc với công sở, với chủ lao động và bác sĩ
 • là cầu nối với các dịch vụ , các cơ sở và tổ chức khác
 • dịch vụ thông dịch
 • khoá học tiếng Séc/ chuẩn bị cho kỳ thi định cư/ và Khoá học tìm hiểu về văn hoá xã hội
 • dạy kèm với các tình nguyện viên
 • hoạt động đa văn hoá và giáo dục
 • các hoạt động giải trí và vui chơi giải trí
 • trung tâm tin tức

Trung tâm tư vấn về xã hội và pháp lý theo tiêu chuẩn các dịch vụ xã hội đã được đăng ký, cấp phép . dịch vụ xã hội đúng tiêu chuẩn chất lượng  tại văn phòng cũng như bên ngoài văn phòng.

Dịch vụ của trung tâm đều miễn phí.

Mục tiêu của dự án

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ hội nhập người nước ngoài từ nước thứ 3 ở trong tỉnh Hradec Králové. Vào cộng đồng Séc với điểm nhấn là nhóm những người rễ bị tổn thương, phương pháp tiếp cận khách hàng và công tác thực địa tăng khả năng thích ứng xã hội của người nước ngoài.

Nhóm mục tiêu

 • người nước ngoài từ những nước thứ 3
 • cộng đồng Séc lớn

Trong tỉnh Hradec Králové đặc biệt chú ý quan tâm đến nhóm người ngoại quốc bị thiệt thòi và rễ bị tổn thương như:phụ nữ làm công việc nội trợ, phụ nữ độc thân,thanh Niên và gia đình và trẻ em,người già, người bệnh và  người tàn tật.

Thực hiện dự án

1. 7. 2016 – 30. 6. 2019

Liên hệ

Trung tâm hội nhập cho người ngoại quốc Hradec Králové

Địa chỉ: Šafaříkova ul. 666/9 (nhà YMCA – tầng 3), 500 02 Hradec Králové

Điện thoại: +420 492 604 940, Skype: poradnahk

E-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz, Web: http://cizincihradec.cz/

Số tài khoản: 1006016622/5500 u Raiffeisenbank, Hradec Králové

EU - Azylový, migrační a integrační fondMinisterstvo vnitra ČRCharita

Tříkrálová sbírka 2019
Các bạn hãy hỗ trợ chúng tôi