Nhiệm vụ của chúng tôi

Giúp đỡ người ngoại quốc

 

tìm được ở chỗ chúng tôi

 

quê hương mới

Tư vấn

Chúng tôi tư vấn cho bạn

giải quyết các vấn đề của bạn như thế nào

 

Chúng tôi giúp đỡ bạn

khi tiếp xúc với công sở

Khoá học tiếng Séc

Các bạn học tiếng Séc với chúng tôi

 

Các bạn cùng chúng tôi vượt qua raò cản về tiếng

Hoạt động

Các bạn không ngồi ở nhà

và các bạn làm quen với các bạn mới

 

Chúng ta cùng làm quen

Tình nguyện

Các bạn sẽ nhận được bạn người Séc, người mà sẽ giúp đỡ bạn

 

Bạn hãy tham gia vào chương trình RAFAEL, giúp đỡ người nước ngoài

Trung tâm thông tin

Chúng tôi cung cấp miễn phí:

  • các thông tin và tư vấn cơ bản cho khách đến thăm trung tâm hội nhập dành cho người nước ngoài
  • đặt chuyên gia tư vấn các vấn đề về chuyên môn
  • giới thiệu các nơi làm dịch vụ khác hoặc các tổ chức khác
  • internet miễn phí
  • tài liệu tuyên truyền và thông tin về các vấn đề hội nhập của người nước ngoài

Kết hợp và tốt hơn-trung tâm giúp đỡ người nước ngoài hội nhập tại Séc- tài liệu kéo tại đây.

Giờ mở cửa

Thứ hai, thứ tư: 9h00-18h00            thứ 3, thứ 5: 9h00-16h00

Thứ 6: 9h00-12h00

Liên hệ

Trung tâm hội nhập dành cho người nước ngoài tại Hradec Králové

Địa chỉ: Šafaříkova ul. 666/9 (nhà YMCA – tầng 3), 500 02 Hradec Králové

Điện thoại: +420 492 604 940, Skype: poradnahk

E-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.czWeb: http://cizincihradec.cz/

Tříkrálová sbírka 2020
Các bạn hãy hỗ trợ chúng tôi