Nhiệm vụ của chúng tôi

Giúp đỡ người ngoại quốc

 

tìm được ở chỗ chúng tôi

 

quê hương mới

Tư vấn

Chúng tôi tư vấn cho bạn

giải quyết các vấn đề của bạn như thế nào

 

Chúng tôi giúp đỡ bạn

khi tiếp xúc với công sở

Khoá học tiếng Séc

Các bạn học tiếng Séc với chúng tôi

 

Các bạn cùng chúng tôi vượt qua raò cản về tiếng

Hoạt động

Các bạn không ngồi ở nhà

và các bạn làm quen với các bạn mới

 

Chúng ta cùng làm quen

Tình nguyện

Các bạn sẽ nhận được bạn người Séc, người mà sẽ giúp đỡ bạn

 

Bạn hãy tham gia vào chương trình RAFAEL, giúp đỡ người nước ngoài

Tư vấn

Chúng tôi tư vấn cho bạn,giải quyết vấn đề của bạn như thế nào, chúng tôi giúp bạn làm việc với công sở

Chúng tôi tư vấn miễn phí cho bạn các dịch vụ này:

  • tư vấn về xã hội và pháp luật về: cư trú tại CH Séc,công nhân,nhà ở,hệ thống xã hội,giáo dục. chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm, điều kiện kinh doanh tại CH Séc
  • thông tin về pháp luật trong lĩnh vực các vấn đề về người nước ngoài
  • giúp đỡ và dẫn đi làm việc với công sở, với chủ lao động và bác sĩ
  • là cầu nối với các dịch vụ , các cơ sở và tổ chức khác
  • dịch vụ thông dịch

Giờ mở cửa

Thứ 2, thứ 4:     9h00 – 12h00       13h00 – 18h00 
Thứ 3:                 9h00 – 12h00       13h00 – 16h00

Tư vấn trong thời gian mở cửa hoặc đặt lịch /ví dụ -điện thoại hoặc email.

Liên hệ

Trung tâm hội nhập cho người ngoại quốc Hradec Králové

Địa chỉ: Šafaříkova ul. 666/9 (nhà YMCA – tầng 3), 500 02 Hradec Králové

ĐIện thoại: ++420 492 604 940, E-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz

Liên hệ nhân viên phòng tư vấn

Tříkrálová sbírka 2020
Các bạn hãy hỗ trợ chúng tôi