Adresář Charit a služeb

Půjčovna pro nemocné HCH

Tel.: 495 063 135, 731 402 271
Velké náměstí 37/46, Hradec Králové, 500 01
Vedoucí služby: Bc. Alena Lorencová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: krátkodobé i dlohodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek ( např. invalidní vozík)
Fakultativní služby: NE

V půjčovně jsou k dispozici speciální křesla firmy Kirton pro nemocné nevyléčitelnou Huntingtonovou chorobou (HCH), která usnadňují péči o pacienty s HCH a umožňují jim setrvat co nejdéle v domácím prostředí:

  • 2 typy speciálních křesel (Omega a Halesworth)

Více informací naleznete zde.

Seznam lidí

Bc. Jiří Havelka - technický/provozní pracovník