Poradenství

Poradenství. Foto: Lubomír Kotek

Poradíme vám, jak vyřešit váš problém • Pomůžeme vám při jednání s úřady

Bezplatně vám poskytneme tyto služby:

OTEVŘENO

 • pondělí, středa: 9:00 - 12:00 • 13:00 - 18:00 hod.
 • úterý: 9:00 - 12:00 • 13:00 - 16:00 hod.

Konzultace v otevíracích hodinách nebo po individuální domluvě, například telefonicky nebo e-mailem. 

KONTAKT

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE HRADEC KRÁLOVÉ

 • ADRESA: Šafaříkova ul. 666/9 (budova YMCA - 3. patro), 500 02 Hradec Králové
 • TEL.: +420 492 604 940
 • E-MAIL: poradna.cizinci@hk.caritas.cz

Kontaktujte nás hned, stačí vyplnit kontaktní formulář a my se vám ozveme. 

kontaktní formulář

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY PORADNY

Užitečné info

Užitečné info

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Vám může pomoci vyřešit situaci v životě, se kterou si nevíte rady

Potřebujete praktické informace a rady pro život v ČR?

Bezplatně Vám poskytneme informace a poradenství v těchto oblastech:

 • druhy oprávnění k pobytu v ČR (víza, dlouhodobý/trvalý/přechodný pobyt atd.)
 • hledání bydlení a řešení problémů souvisejících s bydlením
 • hledání zaměstnání
 • zdravotní péče a zdravotní pojištění cizinců v ČR
 • sociální dávky a důchody
 • vzdělávání v ČR
 • podmínky podnikání v ČR

Potřebujete pomoc při jednání s úřady, zaměstnavateli nebo u lékaře?

Máte potíže s vyřizováním úředních dokumentů a dokladů?

Bezplatně Vám poskytneme pomoc a doprovod při:

 • jednání na úřadech, se zaměstnavateli, školami, školkami, univerzitami a dalšími institucemi
 • vyřizování pobytových oprávnění
 • vyřizování sociálních dávek a důchodů
 • vyplňování formulářů, sepisování žádostí, tvorbě životopisu atd.
 • vyřizování nostrifikace dokladů o vzdělání dosaženém v zemi původu
 • zařízení bankovního účtu, emailové schránky

Máte problémy dorozumět se při jednání s úřady?

Potřebujete kontakty na další služby a zařízení?

Bezplatně Vám poskytneme tyto služby:

 • tlumočnické služby
 • zprostředkování kontaktů na další služby a zařízení (občanské poradny, psychologické poradny, intervenční centra, azylové domy, krizová centra, domovy pro seniory, mateřská centra, stacionáře pro mentálně a kombinovaně postižené atd.)

ZPĚT

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

Vám může pomoci vyřešit situaci v životě, se kterou si nevíte rady

Potřebujete informace o právech a povinnostech cizinců v ČR?

Řešíte právní problém a potřebujete radu právníka?

Bezplatně Vám poskytneme poradenství a pomoc v těchto oblastech:

 • práva a povinnosti cizinců v ČR
 • právní systém ČR (např. práva a povinnosti v pracovně-právních vztazích, práva a povinnosti vyplývající z nájmu bytu, možnosti uzavření nebo rozvodu manželství)
 • cizinecké právo (např. podmínky a náležitosti jednotlivých žádostí, možnosti tzv. sloučení rodiny, povinnosti vůči cizinecké policii)
 • sepsání odvolání, žalob, smluv atd.
 • při ostatních správních řízeních
 • podmínky udělení českého státního občanství
 • postup ve věci ověřování listin vydaných soudy a úřady v cizině (apostila, superlegalizace)

Sociálně-právní poradenství poskytuje centrum v rámci registrované sociální služby dle standardů kvality sociálních služeb ambulantní i terénní formou.

ZPĚT