Naše poslání

 

POMÁHÁME CIZINCŮM

 

NAJÍT U NÁS

 

NOVÝ DOMOV

Poradenství

 

PORADÍME VÁM, 

JAK VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM

 

POMŮŽEME VÁM

PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Kurzy ČJ

 

NAUČTE SE S NÁMI ČESKY

 

PŘEKONEJTE S NÁMI

JAZYKOVOU BARIÉRU

Akce

 

NESEĎTE DOMA

A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE

 

POZNEJME SE NAVZÁJEM

 

Dobrovolnictví

 

ZÍSKEJ ČESKÉHO KAMARÁDA,

KTERÝ TI POMŮŽE

 

ZAPOJ SE DO PROGRAMU

RAFAEL, KTERÝ POMÁHÁ CIZINCŮM

KDO JSME A NAŠE POSLÁNÍ 

  • Naším posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) a osob s udělenou mezinárodní ochranou na území Královéhradeckého kraje do většinové české společnosti.
  • Integrační centrum pro cizince je středisko Diecézní katolické charity Hradec Králové, která pomáhá cizincům již od roku 1992.
  • Působíme v Královéhradeckém kraji od ledna 2013, kdy bylo centrum zřízeno za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

NAŠE MOTTO:  POMÁHÁME LIDEM, KTEŘÍ SI POMOCI NEMOHOU ANEBO NEUMĚJÍ

POSKYTUJEME SLUŽBY 

Sociálně-právní poradenství poskytuje centrum v rámci registrované sociální služby dle standardů kvality sociálních služeb ambulantní i terénní formou.

Služby centra jsou bezplatné.

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je podpora integrace cizinců ze třetích zemí a osob s udělenou mezinárodní ochranou na území Královéhradeckého kraje do většinové české společnosti s důrazem na zranitelné skupiny osob, individuální přístup ke klientům a terénní práci a celkové posílení sociální adaptability cizinců.

CÍLOVÉ SKUPINY

  • cizinci ze třetích zemí
  • osoby s udělenou mezinárodní ochranou (azyl a doplňková ochrana)
  • většinová česká společnost

na území Královéhradeckého kraje, zvláštní pozornost věnujeme znevýhodněným a zranitelným skupinám cizinců jako jsou např. ženy v domácnosti, samoživitelky, mládež a rodiny a dětmi, nemocní, senioři nebo handicapované osoby.

REALIZACE PROJEKTU

1. července 2019 – 30. června 2020

KONTAKT

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE HRADEC KRÁLOVÉ

ADRESA: Šafaříkova ul. 666/9 (budova YMCA - 3. patro), 500 02 Hradec Králové

TEL.: +420 492 604 940, SKYPE: poradnahk

E-MAIL: poradna.cizinci@hk.caritas.cz, WEB: http://cizincihradec.cz/

ČÍSLO ÚČTU: 1006016622/5500 u Raiffeisenbank, Hradec Králové

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/20/01 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

EU - Azylový, migrační a integrační fondMV ČRCharita