O nás

Integrační centrum pro cizince Hradec KrálovéKDO JSME A NAŠE POSLÁNÍ 

 • Naším posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU), osob s udělenou mezinárodní ochranou a osob s udělenou dočasnou ochranou na území Královéhradeckého kraje do většinové české společnosti.
 • Integrační centrum pro cizince je středisko Diecézní katolické charity Hradec Králové, která pomáhá cizincům již od roku 1992.
 • Působíme v Královéhradeckém kraji od ledna 2013, kdy bylo centrum zřízeno za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

POSKYTUJEME SLUŽBY 

Poradenství

Poradenství

 • sociální a právní poradenství, informace o předpisech v oblasti cizinecké problematiky
 • pomoc a doprovod při jednáních s úřady, zaměstnavateli a u lékaře
 • zprostředkování kontaktů na další služby a instituce, tlumočnické služby
Kurzy češtiny

Kurzy

 • kurzy češtiny
 • příprava ke zkoušce pro trvalý pobyt
 • kurzy sociokulturních dovedností

 

Akce

Akce

 • multikulturní a vzdělávací akce
 • volnočasové a zájmové aktivity

 

 

 NAŠE MOTTO: KAŽDÝ ČLOVĚK JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ

Dobrovolnictví - program Rafael

Dobrovolnictví

 • doučování s dobrovolníky

 

Vítejte v ČR

Adaptačně-integrační kurzy

Vítejte v ČR

 • adaptačně-integrační kurzy pro nově příchozí cizince
Info centrum

Infocentrum

 • poradenství a informace pro návštěvníky Integračního centra pro cizince zdarma

Sociálně-právní poradenství poskytuje centrum v rámci registrované sociální služby dle standardů kvality sociálních služeb ambulantní i terénní formou.

Služby centra jsou bezplatné.

CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je podpora integrace cizinců na území Královéhradeckého kraje do majoritní společnosti, zajištění rovného přístupu k integračním službám a celkové posílení sociální adaptability cizinců prostřednictvím aktivit Integračního centra pro cizince. Důraz bude kladen na zranitelné skupiny osob, individuální přístup ke klientům a terénní práci. 

CÍLOVÉ SKUPINY

 • cizinci ze třetích zemí
 • osoby s udělenou mezinárodní ochranou (azyl a doplňková ochrana)
 • osoby s udělenou dočasnou ochranou
 • většinová česká společnost

na území Královéhradeckého kraje. Zvláštní pozornost věnujeme znevýhodněným a zranitelným skupinám cizinců jako jsou např. ženy v domácnosti, samoživitelky, mládež a rodiny a dětmi, nemocní, senioři nebo handicapované osoby.

REALIZACE PROJEKTU

1. srpna 2022 – 31. července 2023

KONTAKT

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE HRADEC KRÁLOVÉ

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/31/04 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

EU - Azylový, migrační a integrační fond          Ministerstvo vnitra České republiky         

Charita