Videokurzy

MLUVÍME SPRÁVNĚ ČESKY

Nabízíme vám také naše výuková videa češtiny pro rusky, anglicky, španělsky, vietnamsky a mongolsky mluvící cizince:

NÁŠ YOUTUBE - MLUVÍMÉ HEZKÝ ČESKÝ

Na dvou jazykových úrovních A1, A2, které jsou k dispozici pro každé téma ve videu, je ukázáno, že s nabýváním jazykové kompetence se zvyšuje i samostatnost uživatele jazyka. S větší samostatností se snižují náklady na jazykovou asistenci cizince a současně se zvyšuje potenciál integrace do majoritní společnosti. Videa mají motivovat cizince k překonání strachu v kontaktu s Čechy, naučit je, jak se můžou jazyk učit a také jak kompenzovat jejich (prozatím) nedostatečnou znalost.

Každé video je zpracováno ve variantě bez českých titulků a ve variantě s českými titulky.

Odkaz na videa pro A1

Odkaz na videa pro A2