Adresář Charit a služeb

Bc. Jiří Havelka

Tel.: 495 063 135, 495 063 146
zástupce ředitele, technicko-organizační pracovník, koordinátor projektů

Seznam služeb

Půjčovna pro nemocné HCH - technický/provozní pracovník
Poradna pro cizince a uprchlíky - sociální pracovník