Naše poslání

 

POMÁHÁME CIZINCŮM

 

NAJÍT U NÁS

 

NOVÝ DOMOV

Poradenství

 

PORADÍME VÁM, 

JAK VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM

 

POMŮŽEME VÁM

PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Kurzy ČJ

 

NAUČTE SE S NÁMI ČESKY

 

PŘEKONEJTE S NÁMI

JAZYKOVOU BARIÉRU

Akce

 

NESEĎTE DOMA

A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE

 

POZNEJME SE NAVZÁJEM

 

Dobrovolnictví

 

ZÍSKEJ ČESKÉHO KAMARÁDA,

KTERÝ TI POMŮŽE

 

ZAPOJ SE DO PROGRAMU

RAFAEL, KTERÝ POMÁHÁ CIZINCŮM

PŘIPRAVUJEME

NESEĎTE DOMA A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE • POZNEJME SE NAVZÁJEM

Nenechte si ujít naše multikulturní a vzdělávací akce, které pořádáme ve spolupráci s cizinci, školami a dalšími organizacemi v regionu. Nabízíme vám také volnočasové a zájmové aktivity.

Prohlédněte si fotogalerie z akcí, napište nám svoje náměty a hodnocení. 

Aktuálně připravujeme akce (Vyberte si "typ akce" a klikněte na "filtrovat". Při výběru "akce z celé ČR" se vám zobrazí nabídka akcí Charit z celé naší republiky):
Vyberte:

Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu II

Navazující a prohlubující kurz na Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu seznamuje účastníky s pokročilými možnostmi využití metody Focusing - tělesně zakotvené prožívání při zvládání stresu a emocí, při vlastní duševní hygieně, při sebereflexi práce s klienty a s možnostmi aplikace focusingu při práci s klienty sociálních služeb v rámci aktivního naslouchání, emočního doprovázení, podpory při rozhodování a krizové intervence. Účastníci si upevní základní postupy focusingu a hlouběji se seznámí s postupy interpersonálního focusingu a s možnostmi využití neverbálního projevu - výtvarné a pohybové symbolizace při provádění focusingu.

Samozřejmostí je praktický nácvik využití Focusingu!

Podmínkou účasti je nejdříve absolvovat akreditovaný kurz Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu , nejbližší termín je 25.3.2021.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 21. 5. 2021, 08:30 — 21. 5. 2021, 16:00

Individuální plánování s lidmi s mentálním postižením

Kurz je zaměřen na problematiku individuálního plánování při práci s lidmi s mentálním postižením. Cílem kurzu je věnovat pozornost přístupu k lidem s mentálním postižením, seznámit účastníky kurzu s východisky pro individualizaci podpory a péče, mimo jiné aktuální legislativní východiska a zákonné ukotvení. Dále se účastníci dovědí, jaké jsou základy procesu individuálního plánování a jeho fáze či jakým způsobem lze provádět mapování potřeb. Nedílnou součástí kurzu je představení metod MAPA a CESTA a nástroje, jenž lze při práci s lidmi s mentálním postižením při poskytování sociální služby využít v praxi včetně názorných ukázek a vyzkoušení některého nástroje. Smyslem celého kurzu je rozšířit vědomosti a dovednosti pracovníků, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením, ukázat, jak mohou na proces individuálního plánování nahlížet i rozumět důvodům individuálního plánování. Důležitou součástí jsou praktické ukázky, vlastní zapojení účastníků kurzu, podnícení k plánování s člověkem s mentálním postižením, motivace k zavedení nových nástrojů v rámci procesu individuálního plánování tak, aby byla řešena jeho nepříznivá situace.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9, Brno
Termín: 25. 5. 2021, 08:30 — 25. 5. 2021, 16:00

Brexit z pohledu sociální práce

Na konci ledna 2020 Velká Británie opustila Evropskou unii a tento krok bude mít zcela zásadní vliv na sociální situaci cizinců, tedy i Čechů, žijících ve Velké Británii. 31.12.2020 končí přechodné období, kdy se podmínky pobytu cizinců ve Velké Británii příliš neměnily, a s tímto datem jsou ve zvýšené míře očekávány návraty českých občanů zpět do České republiky. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s novinkami a aktualitami v této oblasti a podat jim ucelený teoretický přehled o tom, na co se zaměřit při sociální práci s lidmi, kteří se budou navracet zpět do ČR, tak, aby jejich znovuzačlenění zpět do českého prostředí bylo co nejúspěšnější a sociální práce co nejefektivnější. Prostor dostane i diskuse nad tématem, praktické cvičení a novinky a k tématu - aktuální v době konání kurzu.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE !

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 26. 5. 2021, 08:30 — 26. 5. 2021, 16:00

Techniky arteterapie a artefiletiky  v individuální a skupinové práci s uživateli sociálních služeb

Cílem tohoto akreditovaného kurzu je seznámit se prakticky a zážitkově s vybranými technikami arteterapie a artefiletiky a na základě vlastní zkušenosti získat základní dovednost tyto techniky používat   v individuální, nebo skupinové práci s uživateli sociálních služeb. Není potřeba mít výtvarné nadání nebo znalosti, ale ochota zapojit se do tvůrčí práce a  sdílení procesu tvorby před skupinou. Nastavení k práci na sobě a otevřenost vyzkoušet si na vlastní kůži přínos nabízených technik. Získaná osobní zkušenost s vybranými technikami a tématy arteterapie umožní frekventantovi kurzu rozšířit si svoje profesní dovednosti  při práci s klientem.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 27. 5. 2021, 08:30 — 28. 5. 2021, 16:00

Krizové situace při práci s klientem SAS a NZDM

Účelem kurzu je připravit účastníky na krizové situace, které mohou nastat při klientské práci v Sociální službě pro rodiny s dětmi a v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, a to jak v terénní, tak v ambulantní formě služby. Jako příklad těchto situací můžeme uvést následující: klient hovoří o sebevraždě; fyzické a slovní napadání pracovníka klientem, práce s klientem, který je ve službě nedobrovolně, klient zažívá něco, co se pracovníka úzce dotýká apod.). Účastníci budou mít na začátku kurzu možnost představit své situace, na které by se chtěli připravit, nebo kterým by se chtěli věnovat, aby to pro ně bylo užitečné. Proces učení bude probíhat nácvikem dovedností skrze modelové situací v malých skupinkách (hnízdech), sdílením zkušeností, rozborem kazuistik atd. Vše s podporou teoretického výkladu.    

NOVÝ KURZ V NABÍDCE !

KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN!

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9, Brno
Termín: 27. 5. 2021, 09:00 — 27. 5. 2021, 16:00

Emoce - koření života

Všichni známe pojem emoce. Jaký ale mají smysl? Kde se berou a k čemu slouží?

Jak se jimi nenechat ovládat, jak je svobodně prožívat (užívat si je) a jak z nich učinit moudré rádce našeho života? To vše bude tématem kurzu, který Vám tyto otázky odpoví a napoví Vám i jak využívat emoce své i druhých k radosti z naší vzájemné interakce.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 28. 5. 2021, 09:00 — 28. 5. 2021, 16:00

Bazální stimulace - základní

Koncept Bazální stimulace nabízí klientům v jejich nelehké situaci individuální a osobní ošetřovatelskou péči, jejímž smyslem je zohledňování životních zvyklostí a vytváření příjemného okolního prostředí - co nejvíce přibližující domov.

Významnou součástí této péče je spolupráce rodiny a nejbližších. Bez jejich pomoci by byla ošetřovatelská péče v konceptu Bazální stimulace málo efektivní. Bazální stimulace je vědecky pedagogicko - ošetřovatelský koncept s více než třicetiletou historií, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání, pohyb a komunikaci. Cílem péče v konceptu Bazální stimulaci je pochopit potřeby klienta, porozumět stylu jeho komunikace a na základě toho mu poskytnout prostor pro orientaci, jistotu a další rozvoj jeho osobnosti. Bazální stimulace je vhodná pro všechny klienty.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 31. 5. 2021, 08:00 — 1. 6. 2021, 19:00

Jak zvládat náročné komunikační situace

Kurz je zaměřen na rozvíjení komunikačních kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. V průběhu kurzu se pracovníci seznámí s různými typy náročních komunikačních situací, naučí se způsoby, jak jim předcházet a zároveň, jak se zachovat, pokud nastanou. Kurz vede pracovníky k tomu, aby se uměli vyvarovat nedorozumění s klienty či kolegy a v případě, že dojde ke konfliktu, jej uměli řešit tak, aby byly s výsledkem spokojené (nebo alespoň srozuměné) všechny strany konfliktu. Osvojí si také praktické techniky, které mohou využít při zvládání intenzivních emocí v komunikaci a to jak u sebe, tak u svých komunikačních partnerů (klientů, kolegů).

KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN!

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9
Termín: 1. 6. 2021, 08:30 — 1. 6. 2021, 16:00

"Můj svět je teď krásnější"

"Můj svět je teď krásnější"
Místo: Sebranice u Litomylše, kostel sv. Mikuláše
Termín: 1. 6. 2021 — 30. 6. 2021

Základy aktivizace seniorů

Tento akreditovaný kurz nabízí přehled o základních aktivizačních programech pro seniory. Účastníci se naučí vhodně stanovit správnou úroveň obtížnosti aktivizace vzhledem k individuálním potřebám klienta. Dále ukáže, jak využít aktivizaci jako prostředku k obnovení či udržení stávajících schopností klienta.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 2. 6. 2021, 08:30 — 2. 6. 2021, 16:00