Nhiệm vụ của chúng tôi

Giúp đỡ người ngoại quốc

 

tìm được ở chỗ chúng tôi

 

quê hương mới

Tư vấn

Chúng tôi tư vấn cho bạn

giải quyết các vấn đề của bạn như thế nào

 

Chúng tôi giúp đỡ bạn

khi tiếp xúc với công sở

Khoá học tiếng Séc

Các bạn học tiếng Séc với chúng tôi

 

Các bạn cùng chúng tôi vượt qua raò cản về tiếng

Hoạt động

Các bạn không ngồi ở nhà

và các bạn làm quen với các bạn mới

 

Chúng ta cùng làm quen

Tình nguyện

Các bạn sẽ nhận được bạn người Séc, người mà sẽ giúp đỡ bạn

 

Bạn hãy tham gia vào chương trình RAFAEL, giúp đỡ người nước ngoài

Vánoční turnaj v ping pongu

Vánoční turnaj v ping pongu

Srdečně vás zveme na Vánoční turnaj v ping pongu, který pořáda Integrační centrum pro cizince Hradec Králové v neděli 16. 12. od 14 do 18 hod. ve Sportovní hale v Třebši (Na Potoce 691/30). Můžete si tuto hru i jen vyzkoušet, připravili jsme pro vás poutavé herní odpoledne. S sebou dobrou náladu a tenisovou pálku (možné i zapůjčit). Svou účast, prosím, potvrďte do 12. 12. emailem na sarka.vachalova@hk.caritas.cz. Přijďte si před svátky zasportovat!

Tříkrálová sbírka 2019
Các bạn hãy hỗ trợ chúng tôi