Integrační centrum pro cizince zahájilo v červenci nový evropský projekt
1. července 2019 Novinky

Integrační centrum pro cizince zahájilo v červenci nový evropský projekt

Integrační centrum pro cizince, které v Královéhradeckém kraji již šestým rokem provozuje Diecézní charita Hradec Králové, zahájilo v červenci 1. 7. 2019 realizaci nového projektu s názvem Integrační centrum pro cizince AMIF/20/01. Projekt je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR a potrvá do 30. 6. 2020.

Posláním centra je podpora integrace cizinců ze třetích zemí a také osob s udělenou mezinárodní ochranou na území Královéhradeckého kraje do většinové české společnosti. Diecézní katolická charita Hradec Králové pomáhá cizincům již od roku 1992. Integrační centrum pro cizince v Královéhradeckém kraji zřídila v lednu 2013 za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Integrační centrum poskytuje cizincům bezplatně sociálně-právní poradenství a informační činnost. Tyto služby v uplynulém roce využili nejčastěji cizinci ze zemí, jako jsou Ukrajina, Rusko, Sýrie a Bělorusko. Dále pořádá pro cizince kurzy češtiny a sociokulturních dovedností v Hradci Králové i v regionech, kterých se ročně zúčastní přes 500 osob. Integrační centrum nabízí cizincům také kurzy k občanství, kde se mají možnost připravit na zkoušku z češtiny a ze znalostí o reáliích ČR, kterou mají od 1. 1. 2014 povinnost složit cizinci žádající o státní občanství ČR. Téměř dvě desítky cizinců, zejména dětí, se doučuje češtinu i jiné předměty s charitními dobrovolníky.

Pracovnice centra pořádají rovněž besedy na školách v našem kraji, kde se žáci a studenti mají příležitost interaktivní formou seznámit s problematikou odlišnosti, vzájemného soužití a přijetím cizinců. Integrační centrum pro cizince Diecézní katolické charity Hradec Králové dále organizuje multikulturní a vzdělávací akce ve spolupráci s cizinci, školami a dalšími organizacemi v regionu, například tradiční festival Setkání národů a další akce. Nabízí také zázemí pro volnočasové a zájmové aktivity, pořádá sportovní turnaje a akce pro rodiny s dětmi.

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/20/01 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.