Koncert pro všechny, kdo pomáhali v době koronakrize
9. června 2020 AKTUALITY

Koncert pro všechny, kdo pomáhali v době koronakrize

První živý koncert po ukončení nouzového stavu, který 4. června v hradeckém Adalbertinu uspořádalo Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové, byl věnován všem, kdo pomáhali v době koronakrize. V podání ukrajinského klavírního virtuosa Vladimíra Župana a zpěvačky Xenie Evsiny původem z Ruska zazněly slavné muzikálové a filmové melodie i skladby známých skladatelů vážné hudby.

Celý koncert se nesl v duchu díků za to, že se u nás v době krize projevily lepší stránky našich charakterů, že jsme si pomáhali, že jsme si byli blíž… Vedoucí Integračního centra Ing. Jan Kočí na akci poděkoval také zástupcům vietnamské komunity, která v Hradci Králové od počátku koronakrize obětavě pomáhala. Její členové našili tisíce potřebných ochranných roušek a věnovali finanční dar v hodnotě 80 tisíc korun hradecké Fakultní nemocnici. Velký dík patří rovněž všem dárcům, kteří už dohromady přispěli částkou přes 700 tisíc korun na pomoc hladovějícím rodinám v Indii, jimž pomáhá Diecézní charita Hradec Králové.

Záznam koncertu si brzy budete moci přehrát také na YouTube kanále Integračního centra.

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/20/01 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

EU - Azylový, migrační a integrační fond