Oslavy 30. výročí charity a ocenění pracovníků
June 22, 2022 NEWS

Oslavy 30. výročí charity a ocenění pracovníků

Na páteční oslavy 30. výročí charity v Královéhradecké diecézi dorazilo do poutního místa Koclířov přes 300 účastníků a hostů. Po slavnostní a děkovné mši svaté bylo oceněno 21 pracovníků Charit z celé diecéze za obětavou službu v charitě. Jsou to profesionálové se srdcem na dlani, kteří denně zajišťují služby pro potřebné a nemocné - pečovatelé, zdravotníci, sociální pracovníci i projektoví manažeři a administrativní pracovníci. Na oslavy přijeli také hosté z německého Hechingenu, kteří nám pomáhali rozjet první charitní služby. Arcibiskupové z Indie Moras a Machado převzali rovněž charitní ocenění a děkovali za veškerou podporu chudých dětí v Indii. Přítomné pozdravili také prezident Charity ČR Pavel Posád a hradecký biskup Jan Vokál, kteří ocenili činnost charity. Oslavy završil odpolední koncert písničkáře Slávka Klecandra a beseda s indickými arcibiskupy o Adopci na dálku. Akci doprovodila také výstava příběhů „Pomáháme vám srdcem už 30 let“ a jarmark výrobků klientů charitních dílen a center z Rychnova, Nových Hradů a Červeného Kostelce.

ZLATÝ CHARITNÍ KŘÍŽ

Ocenění Zlatý charitní kříž převzalo šest charitních pracovníků z rukou diecézního biskupa Mons. Jana Vokála, prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda, prezidenta Diecézní charity Hradec Králové Mons. Pavla Rouska a její ředitelky Ing. Anny Maclové. Jmenovitě to jsou:

 • JANA HYLMAROVÁ, OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ - pracovnice v sociálních službách v Domově pro matky s dětmi
 • MUDR. JAN KRÁL, OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC - vedoucí lékař a odborný garant pro komplexní paliativní péči v rozsahu lůžkové a ambulantní péče v Hospici Anežky České a také vedoucí lékař v Mobilním hospici Anežky České
 • VĚRA LIPAVSKÁ, OBLASTNÍ CHARITA NOVÉ HRADY - mzdová účetní a personalistka, zástupce ředitelky
 • MARIE SEIDLOVÁ, DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ - finanční manažerka
 • JITKA VOLFOVÁ, OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD - rehabilitační pracovnice a fyzioterapeutka Domácí zdravotní péče
 • RENATA PROKOPCOVÁ, OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ - vrchní sestra zdravotních služeb Oblastní charity Ústí nad Orlicí

STŘÍBRNÝ CHARITNÍ KŘÍŽ

Ocenění Stříbrný charitní kříž obdrželo patnáct pracovníků charit z celé Královéhradecké diecéze:

 • MGR. JANA DOBROVOLNÁ, OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA - vedoucí střediska Otevřené dveře (sociální rehabilitace pro duševně nemocné)
 • FRANTIŠEK HALTUF, OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ - pracovník Domu Matky Terezy, sociální služby pro lidi bez domova
 • JANA HUBINKOVÁ, FARNÍ CHARITA LITOMYŠL - pečovatelka, Charitní pečovatelská služba
 • TERESA JIROUŠKOVÁ, FARNÍ CHARITA DOBRUŠKA - vedoucí služby Osobní asistence (ocenění převzala z důvodu nemoci paní ředitelka Jana Poláčková)
 • HELENA KLEINOVÁ, OBLASTNÍ CHARITA NÁCHOD - zdravotní sestra Domácí zdravotní péče
 • MGR. MILOŠ LÁŠEK, OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE - koordinátor Dobrovolnického centra
 • MARIE MAŘÍKOVÁ, OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ - vedoucí služby Osobní asistence
 • PAVEL MELICHAR, OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC - zástupce ředitele pro investice a údržbu
 • JITKA MUZIKÁŘOVÁ, DiS., OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD - vedoucí střediska Šipka
 • JANA NECHVÍLOVÁ, OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE - staniční sestra v Domácím hospici Andělů strážných
 • ING. BC. PETR SEIDL, OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA - vedoucí Centra Maják a sociální pracovník, zástupce ředitele
 • MGR. PAVEL ŠIMON, OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA - vedoucí střediska Šance pro rodinu (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi)
 • MGR. BC. MIROSLAVA ŠKÁVOVÁ, CHARITA PŘELOUČ - vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Jakub klub
 • TEREZIE TICHÁ, DIS., OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA - vedoucí Rodinného centra Kopretina
 • KATEŘINA VESELÁ, OBLASTNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ - vedoucí úseku správy a mezd

Všem oceněným gratulujeme, mají srdce na dlani!

30 let CHARITY

Diecézní charita pomáhá lidem v nouzi od 1. ledna 1992, kdy její činnost obnovil otec arcibiskup Karel Otčenášek. Dnes zastřešuje síť 20 profesionálních regionálních Charit, které poskytují na 220 služeb a zařízení v oblasti sociálních a zdravotních služeb, kde pečuje již přes 1370 zaměstnanců o více než 43 tisíc nemocných a potřebných.

 • Mezi první a nejznámější charitní zařízení patří Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Stacionář sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou, Hospic Anežky České v Červeném Kostelci (první v ČR), Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou (první zařízení svého druhu v ČR), Dům Matky Terezy pro lidi bez domova v Hradci Králové a mnohé další.
 • K nejvýznamnějším projektům Diecézní charity Hradec Králové patří Adopce na dálku, která umožnila získat vzdělání už více než 6500 chudých dětí v Indii, dále Integrační centrum pro cizince a Dobrovolnické centrum. Ve spolupráci se Společností pro pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou poskytujeme podporu také rodinám pečujícím o pacienty s tímto závažným nevyléčitelným onemocněním.
 • V posledních deseti letech se Charity hodně věnují profesionalizaci a zkvalitňování služeb, vzdělávání a rozvíjejí také dobrovolnictví. Pomáhají rodinám s ohroženými dětmi a pěstounům a poskytují další nové služby jako je domácí hospicová péče, mobilní hospic a paliativní ambulance na pomoc rodinám pečujícím o nevyléčitelně nemocné. Oblastní charita Hradec Králové aktuálně připravuje výstavbu lůžkového hospice ve Stěžerách. Charity zakládají nové sociálně terapeutické dílny a  také sociální podniky. V Kutné Hoře se specializují na pomoc rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra a dalšími vývojovými vadami.
 • Diecézní charita zahájila nové rozvojové projekty Adopce na dálku, dobrovolnictví v hradecké Fakultní nemocnici nebo projekt Young Caritas. Naše Charity byly a jsou stále nablízku nemocným a potřebným také v době koronakrize a i nyní v pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

Příběhy třiceti let pomoci charity v Královéhradecké diecézi přiblíží veřejnosti také putovní výstava „Pomáháme vám srdcem už 30 let“.

Při této příležitosti děkujeme všem dárcům, institucím, sponzorům a dalším podporovatelům, díky jejichž pomoci můžeme našim klientům poskytovat potřebnou odbornou a laskavou péči.

Fotografie z oslav 30. výročí a předání ocenění si můžete prohlédnout v galerii zde.