Intenzívní kurz češtiny pro cizince
May 22, 2013 NEWS

Intenzívní kurz češtiny pro cizince

Integrační centrum pro cizince pořádá v červnu (3. - 9. 6. 2013) intenzívní kurz češtiny pro trvalý pobyt, který je určen cizincům ze třetích zemí. Kurz je zdarma a proběhne v sídle Diecézní charity Hradec Králové (Velké nám. 37) vždy od 18:30 do 20:00. Zájemci se mohou hlásit do 31. 5.

Na týdenní intenzívní kurz češtiny pro cizince ze třetích zemí pro trvalý pobyt se mohou zájemci hlásit do 31. 5. 2013 emailem na adresu kurzy.cestina@hk.caritas.cz nebo telefonicky na čísle 731 402 284 u paní Bc. Vlaďky Dobešové.

Hradecké Integrační centrum pro cizince pořádá také pravidelné kurzy češtiny pro cizince v krajském městě i v regionech, které jsou zaměřeny na dosažení stupně A1 Evropského referenčního rámce jazyků. Dále pro cizince ze třetích zemí organizuje tzv. kurzy sociokulturních dovedností. Jde o tématické vzdělávací a poznávací kurzy, kde cizinci mají možnost získat praktické znalosti a dovednosti potřebné pro běžný život v ČR. V pátek 24. 5. například cizinci navštíví v rámci této aktivity celostátní akci Noc kostelů v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové.

„Druhým rokem učíme češtinu zahraniční pracovníky firmy Sněžka v Náchodě. Nedávno jsme otevřeli jazykový kurz ve Dvoře Králové nad Labem pro vietnamskou komunitu a v Ledči nad Sázavou pro dělníky z Mongolska, kterým také poskytujeme poradenství a organizujeme volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi. Kurz češtiny pro cizince nabízíme také v Trutnově,“ přibližuje ing. Jan Kočí, vedoucí Integračního centra pro cizince Hradec Králové.