Charita otevírá Integrační centrum pro cizince v nových prostorách
June 24, 2013 NEWS

Charita otevírá Integrační centrum pro cizince v nových prostorách

Ve čtvrtek 27. 6. bude slavnostně otevřeno Integrační centrum pro cizince Hradec Králové v nových a větších prostorách budovy YMCA v Šafaříkově ul. Centrum zřídila letos v lednu Diecézní charita HK za finanční podpory EU. Slavnostního zahájení se zúčastní i řada osobností.

Pozvání přijali mj. krajský radní pro sociální oblast PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, náměstkyně primátora pro školství, sociální věci a zdravotnictví ing. Anna Maclová, zástupci Ministerstva vnitra ČR a Cizinecké policie. V doprovodném programu vystoupí zpěvák a saxofonista David Wiljo Kangas původem z USA a arménská zpěvačka Alvina Aghajanyan. Nebudou chybět ukázky národních oděvů a etnické ochutnávky.

„Integrační centrum pro cizince navazuje na naše dosavadní aktivity v oblasti integrace cizinců, kterým Diecézní charita Hradec Králové pomáhá už přes 20 let,“ vysvětluje jeho vedoucí ing. Jan Kočí. Centrum cizincům poskytuje především informační činnost, poradenství, kurzy češtiny a sociokulturních dovedností, dále pořádá multikulturní a vzdělávací akce. Jeho posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí, tj. ze států mimo EU, na území Královéhradeckého kraje do většinové české společnosti.

Pracovníci centra poskytují cizincům sociální a právní poradenství v oblastech a otázkách pobytu v ČR, zaměstnání, bydlení, sociálního systému, vzdělávání, zdravotní péče a pojištění. Sociální poradenství poskytuje centrum v rámci registrované sociální služby dle standardů kvality sociálních služeb ambulantní i terénní formou. Služby centra jsou bezplatné.

Kurzy češtiny pro cizince probíhají v Hradci Králové i v regionech a jsou zaměřeny na dosažení stupně A1 Evropského referenčního rámce jazyků. „Druhým rokem učíme češtinu zahraniční pracovníky firmy Sněžka v Náchodě. Nedávno jsme otevřeli jazykový kurz ve Dvoře Králové nad Labem pro vietnamskou komunitu a v Ledči nad Sázavou pro cizince z Mongolska, kterým také poskytujeme poradenství a organizujeme volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi. Kurz češtiny pro cizince nabízíme i v Trutnově a Hořicích,“ informuje ing. Kočí. Centrum dále spolupracuje s dobrovolníky v oblasti doučování cizinců.

Integrační centrum pořádá také multikulturní a vzdělávací akce ve spolupráci s cizinci, školami a dalšími organizacemi v regionu. V únoru zahájilo cyklus Etnokultura, ve kterém se každý měsíc představuje konkrétní region, země nebo etnikum. Nabízí i zájmové a volnočasové aktivity. „Centrum má i svůj divadelní soubor Světáci. Jeho členy jsou Češi a cizinci z našeho kraje. V lednu nastudoval českou pohádku pro 1. díl cyklu Etnokultura. Hlavní role se ujal profesionál pan Jaroslav Pokorný z Divadla Jesličky. V červnu vystoupili Světáci také na hradeckém festivalu Poznejme se navzájem,“ popisuje aktivitu centra Bc. Vlaďka Dobešová, koordinátorka integračních aktivit a vzdělávacích kurzů.

Kontakt: Integrační centrum pro cizince, Šafaříkova 666/9, 500 02 Hradec Králové, tel. 492 604 940, email: poradna.cizinci@hk.caritas.cz. Více také na http://cizincihradec.cz/, který bude spuštěn 27. 6. 2013.