Centrum pro cizince v novém
June 27, 2013 NEWS

Centrum pro cizince v novém

Diecézní charita Hradec Králové ve čtvrtek 27. 6. 2013 slavnostně otevřela Integrační centrum pro cizince v nových a větších prostorách budovy YMCA v Šafaříkově ul. 666/9. Jde již o dvanácté integrační centrum pro cizince v ČR, které bylo zřízeno letos v lednu za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Slavnostního zahájení se zúčastnila řada hostů z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Magistrátu města Hradec Králové, Ministerstva vnitra ČR, Cizinecké policie a dalších institucí.

„Přála bych Integračnímu centru pro cizince, aby se stalo místem setkávání a vzájemného spřátelování“, uvedla ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro školství, sociální věci a zdravotnictví ve svém proslovu při slavnostním přestřižení pásky. Vznik Centra v kraji uvítal také ing. Mgr. Jiří Vitvar, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Nové prostory požehnal Mons. Josef Suchár, prezident Diecézní charity.

V doprovodném programu vystoupili zpěvák a saxofonista David Wiljo Kangas původem z USA a arménská zpěvačka Alvina Aghajanyan. Nechyběly ukázky národních oděvů z Indie nebo Mongolska a etnické ochutnávky vynikající arménské kuchyně.

Integrační centrum pro cizince navazuje na dosavadní aktivity Diecézní charity Hradec Králové v oblasti integrace cizinců. „Cizincům a uprchlíkům pomáháme už přes 20 let. Ročně se na nás obrátí tisícovka cizinců z různých zemí. Snažíme se jim pomáhat jak v rovině odborné, tak i v té lidské, aby u nás našli svůj nový domov“, přiblížil přítomným poslání Integrační centra pro cizince Hradec Králové jeho vedoucí ing. Jan Kočí.

Centrum cizincům poskytuje především informační činnost, poradenství, kurzy češtiny a sociokulturních dovedností, dále pořádá multikulturní a vzdělávací akce. Jeho posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU), kteří žijí na území Královéhradeckého kraje, do většinové české společnosti.

Služby centra jsou bezplatné. Pracovníci centra poskytují cizincům sociální a právní poradenství v oblastech a otázkách pobytu v ČR, zaměstnání, bydlení, sociálního systému, vzdělávání, zdravotní péče a pojištění. Sociální poradenství poskytuje centrum v rámci registrované sociální služby dle standardů kvality sociálních služeb ambulantní i terénní formou. Kurzy češtiny pro cizince probíhají v Hradci Králové i v regionech – v Náchodě, Dvoře Králové n/L, Trutnově, Hořicích a v Ledči n/Sáz. v Kraji Vysočina. Centrum také spolupracuje s dobrovolníky v oblasti doučování cizinců. Dále pořádá multikulturní a vzdělávací akce ve spolupráci s cizinci, školami a dalšími organizacemi v regionu. V únoru zahájilo cyklus Etnokultura, ve kterém se každý měsíc představuje konkrétní region, země nebo etnikum. Nabízí i zájmové a volnočasové aktivity. Centrum má i svůj divadelní soubor Světáci, jehož členy jsou Češi a cizinci z našeho kraje. Aktivity centra i historii pomoci Charity cizincům zachycují fotografie vystavené v prostorách Centra a YMCA.

Kontakt: Integrační centrum pro cizince, Šafaříkova 666/9, 500 02 Hradec Králové, tel. 492 604 940, email: poradna.cizinci@hk.caritas.cz.