Nhiệm vụ của chúng tôi

Giúp đỡ người ngoại quốc

 

tìm được ở chỗ chúng tôi

 

quê hương mới

Tư vấn

Chúng tôi tư vấn cho bạn

giải quyết các vấn đề của bạn như thế nào

 

Chúng tôi giúp đỡ bạn

khi tiếp xúc với công sở

Khoá học tiếng Séc

Các bạn học tiếng Séc với chúng tôi

 

Các bạn cùng chúng tôi vượt qua raò cản về tiếng

Hoạt động

Các bạn không ngồi ở nhà

và các bạn làm quen với các bạn mới

 

Chúng ta cùng làm quen

Tình nguyện

Các bạn sẽ nhận được bạn người Séc, người mà sẽ giúp đỡ bạn

 

Bạn hãy tham gia vào chương trình RAFAEL, giúp đỡ người nước ngoài

Jarní turnaj ve stolním tenise 2018

Jarní turnaj ve stolním tenise 2018

Srdečně vás zveme na Jarní turnaj v ping-pongu v sobotu 21. dubna od 15 hod. v Integračním centru pro cizince Hradec Králové. Do turnaje se, prosím, registrujte se do pátku 20. 4. na emailu vladka.dobesova@hk.caritas.cz nebo tel. 731 402 284. Více také zde. Přijďte si o víkendu zasportovat! Těšíme se na vás!

Các bạn hãy hỗ trợ chúng tôi