Nhiệm vụ của chúng tôi

Giúp đỡ người ngoại quốc

 

tìm được ở chỗ chúng tôi

 

quê hương mới

Tư vấn

Chúng tôi tư vấn cho bạn

giải quyết các vấn đề của bạn như thế nào

 

Chúng tôi giúp đỡ bạn

khi tiếp xúc với công sở

Khoá học tiếng Séc

Các bạn học tiếng Séc với chúng tôi

 

Các bạn cùng chúng tôi vượt qua raò cản về tiếng

Hoạt động

Các bạn không ngồi ở nhà

và các bạn làm quen với các bạn mới

 

Chúng ta cùng làm quen

Tình nguyện

Các bạn sẽ nhận được bạn người Séc, người mà sẽ giúp đỡ bạn

 

Bạn hãy tham gia vào chương trình RAFAEL, giúp đỡ người nước ngoài

Khoá học tiếng Séc dành cho người ngoại quốc

Các bạn học tiếng Séc với chúng tôi • Các bạn cùng với chúng tôi vượt qua Rào cản ngôn ngữ

Chúng tôi cung cấp cho các bạn miễn phí:

  • khoá hoc tiếng Séc cho người bắt đầu và nâng cao/ cấp chứng chỉ sau 100 giờ học/
  • chúng tôi trang bị tiếng cho các bạn để đi thi cho mục đích đinh cư/những khóa học nhằm đạt trình độ A1 theo khuôn khổ chung của châu âu về ngôn ngữ/
  • khoá học hiểu biết về văn hoá, xã hội

Trong khoá học các bạn hiểu biết cơ bản về tiếng Séc và làm quen với văn hoá của chúng tôi để các bạn định hướng tốt hơn cuộc sống tại CH Séc.

Khoá học tiếng Séc cho người ngoại quốc chúng tôi tổ chức tại Hradec Královécác vùng lân cận. trong trường hợp có nhiều người muốn học /từ 5 người trở lên/chúng tôi sẽ mở Khoá học tại địa điểm mới.

Khoá học tiếng Séc cho người ngoại quốc – Hradec Králové 

 Khoá học cho người bắt đầu Khoá nâng cao một ít                Khoá học nâng cao   
 Thứ 3   17h00 – 18h30 (1. 9. 2018) Thứ 2   17h30 - 19h00                 Thứ 1   17h00 – 18h30    
 

 Thứ 4   17h00 - 18h30 (7. 2. 2019)

                                                       
Tất nhiên Czech cho Việt - Chủ Nhật 17:00 - 18:30
Nơi học: Šafaříkova ul. 666/9 (nhà YMCA – tầng 3), 500 02 Hradec Králové

Giảng viên: Bc. Vlaďka Dobešová (Khoá học nâng cao), Mgr. Dita Golková (Khoá nâng cao một ít), Mgr. Jitka Křížková (Khoá học cho người bắt đầu).

Các Khóa học chuyên sâu chỉ thực hiện khi có nhiều người yêu cầu.

Tại Hradci Králové Khoá học bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 6.

Liên hệ

Điện thoại: +420 492 604 940

E-mail: kurzy.cestina@hk.caritas.cz

 

Khoá học tiếng Séc cho người ngoại quốc-các vùng lân cận 

 

  • JAROMĚŘ - JOSEFOV

Thời gian: Chủ Nhật 17h00-18h30
Địa điểm: Duškova 79, Jaroměř - Josefov

Giảng viên: PhDr. Jarmila Borecká

Liên hệ: kurzy.cestina@hk.caritas.cz

  

  • JIČÍN

Thời gian: Thứ 2  18h00-19h30, Thứ 4  16h45-18h15
Địa điểm: Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín, Valdštejnovo nám. 96, Jičín

Giảng viên: Mgr. Monika Janouchová

Liên hệ: kurzy.cestina@hk.caritas.cz

 

  • NÁCHOD

Thời gian: Chủ Nhật 13h00, 14h30 và 16h00
Địa điểm: v. d. Sněžka Náchod, Jugoslávská 260, Náchod

Giảng viên: Mgr. Květa Kopecká

Liên hệ: kurzy.cestina@hk.caritas.cz

 

  • TRUTNOV

Thời gian: Thứ 1  17h00 và 18h30, Thứ 3  17h00 và 18h30
Địa điểm: Rodinné centrum Oblastní charity Trutnov, Školní 13, Trutnov

Giảng viên: Mgr. Lucie Hudcová và Mgr. Věra Voborníková

Liên hệ: kurzy.cestina@hk.caritas.cz 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Các bạn hãy hỗ trợ chúng tôi