Adresář Charit a služeb

Dobrovolnické centrum

Tel.: 731 402 295, 492 604 945
Šafaříkova 666/9, Hradec Králové, 500 02
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, imigranti a azylanti
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků
Fakultativní služby: NE

Posláním Dobrovolnického centra Diecézní charity Hradec Králové (DCH HK) je realizace dobrovolnických programů a pomoc organizacím poskytujícím sociálních služeb zapojit dobrovolníky do své činnosti. 

Dobrovolníkům nabízíme

 • Akreditované dobrovolnické programy: RAFAEL pro práci s cizinci, MICHAEL pro práci s dětmi a mládeží, GABRIEL na pomoc seniorům a pacientům v nemocnici a pacientům v nemocnici, nevidomým a slabozrakým v TyfloCentru Hradec Králové, EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY (dříve Evropská dobrovolná služba), YOUNG CARITAS v ČR (celoevropský projekt, který zapojuje mladé lidi do činnosti charitních organizací. Vedle pomoci ve službách se mohou také kreativně podílet na organizaci akcí pro veřejnost a školy nebo vytvářet projekty na pomoc vlastní komunitě i cizincům), JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY - výpomoc v administrativě, při benefičních akcích apod.
 • Zprostředkování informací o dobrovolnických příležitostech v organizacích poskytujících sociální služby v okrese Hradec Králové
 • Proškolení, pojištění, průběžné doprovázení
 • Zprostředkování dobrovolnické služby u nás i v dalších organizacích

Podpora pro pomáhající organizace - Jak Vám s dobrovolníky pomůžeme?

 • Příprava na dobrovolníky: pomůžeme Vám najít ve Vaší organizaci prostor pro zapojení dobrovolníků, proškolíme personál (můžeme udělat i besedu pro klienty), nastavíme spolupráci podle Vašich představ
 • Nábory a výběr dobrovolníků: zajistíme propagaci Vaší organizace a najdeme dobrovolníky, které potřebujete; se zájemci o dobrovolnictví se sejdeme, proběhne individuální pohovor
 • Vyslání do organizace: zajistíme potřebné dokumenty, sepsání smlouvy o dobrovolnické službě, uvedeme dobrovolníka do Vaší organizace
 • Pojištění: dobrovolníky pojistíme proti škodě na zdraví či majetku (jak vlastního, tak klienta, tak i samotné organizace)
 • Proškolení dobrovolníků: na úvod dobrovolníka proškolíme pro práci s cílovou skupinou klientů, popř. také v dalších potřebných oblastech (BOZP, PO, kodex organizace)
 • Evidence dobrovolníků: vedeme databázi dobrovolníků, včetně jejich aktivity a výkazů práce
 • Supervize a průběžná podpora dobrovolníků: zajistíme pravidelná supervizní setkání (skupinová nebo individuální) s kvalifikovaným supervizorem
 • Motivace a hodnocení dobrovolníků: vydáváme potvrzení o dobrovolnické službě, dle výkazů práce dobrovolníka (kvantitativní) a zpětné vazby ze strany přijímající organizace a jejích klientů (kvalitativní), oceňování dobrovolníků

Více informací naleznete zde.

Seznam lidí

Bc. Anna Brázdová - koordinátorka dobrovolníků
PhDr. Jana Šebová - koordinátorka programu Gabriel
Eliška Škrdlová - koordinátorka dobrovolníků
Oxana Evsina - koordinátorka projektu Young Caritas