Naše poslání

 

POMÁHÁME CIZINCŮM

 

NAJÍT U NÁS

 

NOVÝ DOMOV

Poradenství

 

PORADÍME VÁM, 

JAK VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM

 

POMŮŽEME VÁM

PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Kurzy ČJ

 

NAUČTE SE S NÁMI ČESKY

 

PŘEKONEJTE S NÁMI

JAZYKOVOU BARIÉRU

Akce

 

NESEĎTE DOMA

A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE

 

POZNEJME SE NAVZÁJEM

 

Dobrovolnictví

 

ZÍSKEJ ČESKÉHO KAMARÁDA,

KTERÝ TI POMŮŽE

 

ZAPOJ SE DO PROGRAMU

RAFAEL, KTERÝ POMÁHÁ CIZINCŮM

KURZY ČEŠTINY PRO CIZINCE

NAUČTE SE S NÁMI ČESKY • PŘEKONEJTE S NÁMI JAZYKOVOU BARIÉRU

Nabízíme vám zdarma:

 • kurzy češtiny pro začátečníky a pokročilé
 • připravíme vás ke zkoušce pro trvalý pobyt (kurzy češtiny jsou zaměřeny na dosažení stupně A2 Evropského referenčního rámce jazyků
 • kurzy sociokulturních dovedností

Kurzy jsou určeny pouze pro cizince ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) a doplňkově pro občany států EU (s výjimkou občanů ČR). Na kurzu si můžete osvojit základy českého jazyka a seznámit se s naší kulturou, abyste se lépe zorientovali v životě v ČR.

Kurzy češtiny pro cizince pořádáme v Hradci Králové a v regionech. Aktuálně probíhají pouze online kurzy a jejich kapacita je už naplněna. O otevření nových kurzů vás budeme informovat na webu a Facebooku.

V době letních prázdnin (červenec a srpen) kurzy češtiny v regionech neprobíhají.

KURZY ČJ PRO CIZINCE - HRADEC KRÁLOVÉ  

 

Kurz:
Kdy:
Čas:
Kde:
Lektor:

Začátečníci

Každou středu a čtvrtek - kapacita kurzu je naplněná

Kurz od 12. 1. 2022 - kapacita již naplněna

Od 17:00 – 18:30

Šafaříkova 666/9, budova YMCA 3.patro, Hradec Králové

Mgr. Jitka Křížková

Mírně pokročilí

Každé pondělí - kapacita kurzu je naplněná

Od 17:00 - 18:30

Šafaříkova 666/9, budova YMCA 3.patro, Hradec Králové

Mgr. Dita Golková

Pokročilí

Každé pondělí - kapacita kurzu je naplněná

Od 17:00 – 18:30

Velké nám. 37/46, 500 03 Hradec Králové

Bc. Vlaďka Dobešová

Pokud máte zájem o tuto nabídku, přihlaste se přes:

 • Začátečníci - kapacita kurzu je naplněná; kurz od 12. 1. 2022 - kapacita již naplněna.
 • Mírně pokročilí - kapacita kurzu je naplněná
 • Pokročilí - kapacita kurzu je naplněná

Pokud nebude možná prezenční forma výuky, kurz se přesune do online prostředí.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mail: kurzy.cestina@hk.caritas.cz nebo telefonicky paní Ludmilu Dundovou na čísle: +420 731 402 284.

KONTAKT

Tel.: +420 492 604 940

E-mail: kurzy.cestina@hk.caritas.cz 

 

 

 KURZY ČJ PRO CIZINCE - REGIONY   

 

 • JIČÍN

Kdy: každé úterý od 15:30 a 17:00 hod.
Kde: Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín, Valdštejnovo nám. 96, Jičín

Lektorka: Mgr. Monika Janouchová

Kontakt: kurzy.cestina@hk.caritas.cz

 

 • NÁCHOD

Kdy: každou neděli od 13:00, 14:30, 16:00 hod.
Kde: v. d. Sněžka Náchod, Jugoslávská 260, Náchod

Lektorka: Mgr. Květa Kopecká

Kontakt: kurzy.cestina@hk.caritas.cz 

 

 • TRUTNOV

Kdy: aktuálně neprobíhá
Kde: Rodinné centrum Oblastní charity Trutnov, Školní 13, Trutnov

Lektorka: Mgr. Lucie Hudcová a Mgr. Věra Voborníková

Kontakt: kurzy.cestina@hk.caritas.cz 

 

Tříkrálová sbírka 2021
O nás
 

Pracovní vykořisťování

Prevence vykořisťování

 

 • JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
 • NA CO SI DÁT POZOR?
 • POTŘEBUJETE POMOC?

Více informací zde: česky, anglicky, rumunsky a bulharsky.