Naše poslání

 

POMÁHÁME CIZINCŮM

 

NAJÍT U NÁS

 

NOVÝ DOMOV

Poradenství

 

PORADÍME VÁM, 

JAK VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM

 

POMŮŽEME VÁM

PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Kurzy ČJ

 

NAUČTE SE S NÁMI ČESKY

 

PŘEKONEJTE S NÁMI

JAZYKOVOU BARIÉRU

Akce

 

NESEĎTE DOMA

A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE

 

POZNEJME SE NAVZÁJEM

 

Dobrovolnictví

 

ZÍSKEJ ČESKÉHO KAMARÁDA,

KTERÝ TI POMŮŽE

 

ZAPOJ SE DO PROGRAMU

RAFAEL, KTERÝ POMÁHÁ CIZINCŮM

Multikulturní den na hradeckém Gymnáziu J. K. Tyla

Letos studenti Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové odcházeli na prázdniny bohatší o poznání více než desítky cizokrajných zemí, které jim ve středu 27. června 2018 zprostředkoval Multikulturní den v areálu školy. Nejvíce je nadchlo bezprostřední setkání s cizinci, jejich uměním i zvyky.

Studenti si vyzkoušeli africký, arabský nebo ruský tanec. V poznávací soutěži je zaujaly zejména exotické země jako Peru a Mongolsko, ale i další kultury. Některé překvapil například odlišný školní systém v Indii. Mnozí také ocenili možnost nahlédnout do života indických dětí a pomoci charitativního projektu Adopce na dálku. Cizinci byli rovněž nadšení a vděční za příležitost prezentovat svou kulturu právě mladým lidem.

Multikulturní den pro studenty uspořádalo Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové ve spolupráci s gymnáziem.

Foto: Pavel Vondřejc

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/10/02 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

EU - Azylový, migrační a integrační fond

Tříkrálová sbírka 2021
O nás
 

Pracovní vykořisťování

Prevence vykořisťování

 

  • JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
  • NA CO SI DÁT POZOR?
  • POTŘEBUJETE POMOC?

Více informací zde: česky, anglicky, rumunsky a bulharsky.