Naše poslání

 

POMÁHÁME CIZINCŮM

 

NAJÍT U NÁS

 

NOVÝ DOMOV

Poradenství

 

PORADÍME VÁM, 

JAK VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM

 

POMŮŽEME VÁM

PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Kurzy ČJ

 

NAUČTE SE S NÁMI ČESKY

 

PŘEKONEJTE S NÁMI

JAZYKOVOU BARIÉRU

Akce

 

NESEĎTE DOMA

A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE

 

POZNEJME SE NAVZÁJEM

 

Dobrovolnictví

 

ZÍSKEJ ČESKÉHO KAMARÁDA,

KTERÝ TI POMŮŽE

 

ZAPOJ SE DO PROGRAMU

RAFAEL, KTERÝ POMÁHÁ CIZINCŮM

Vyhlášení výsledků překladatelské soutěže ke Dni mateřských jazyků

Desítka škol z ČR i ze zahraničí a také návštěvníci kurzů češtiny pro cizince se zapojili do mezinárodní překladatelské soutěže pro děti a mládež, kterou na jaře uspořádalo hradecké Integrační centrum a MKI Klíč k Mezinárodnímu dni mateřských jazyků (21. 2.). Všichni účastníci soutěže projevili osobitý cit pro svůj mateřský jazyk. Jejím záměrem byl rozvoj jazykových schopností a znalostí u dětí a mladých lidí. 

S překladem poutavého úryvku z dětské knížky Cák a Flíček – „Jak přišli na svět“ od autorky Vlaďky Dobešové si nejlépe poradili vítězové v jednotlivých kategoriích: Violetta Kiriukhyna (ukrajinština), Maria Perederiy (ruština), Daniel Martinez Tapia z Peru (španělština), nejmladší sedmiletá Anna Marie z Velké Británie (angličtina), česká studentka japanologie Eliška Sehnoutková (japonština), Lan Hatimai (vietnamština), Ogy (mongolština) a Michel Barkat ze Sýrie (arabština). Do soutěže se zapojili např. žáci a studenti ZŠ Jana Pavla II. Hradec Králové, ZŠ Králíky, ZŠ Brno, SŠ Havířov, SŠ Kostelec n. O., FAF UK, PF UHK, Masarykovy univerzity Brno, Nižgorodské státní univerzity, Jagellonské univerzity v Krakově a také účastníci kurzů češtiny Integračního centra pro cizince Hradec Králové.

Slavnostní vyhlášení výsledků překladatelské soutěže, které se uskutečnilo 2. května v Knihovně města Hradec Králové, doprovodil také bohatý kulturní program. Soutěžící si pro návštěvníky připravili krátké inspirativní čtení z dětské knížky Cák a Flíček – „Jak přišli na svět" v osmi světových jazycích, které spontánně komentovala její autorka Vlaďka Dobešová. Publikum rozezpívaly děti z hradeckého divadla Jesličky a z rychnovského sboru Ptáčata, které znamenitě vystřihly písničky knižních hrdinů Cáka a Flíčka. Žáci ze ZŠ Králíky zaujali originálním hudebním a dramatickým vystoupením v ruštině. Arabsky a francouzsky zazpíval mladý Maročan Hamza Nassib. Lidové písně ve svém rodném jazyce představily vietnamské a ukrajinské děti v pestrých národních kostýmech. Nechyběly ani etnické ochutnávky. Akci uspořádalo Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové ve spolupráci s Knihovnou města Hradec Králové.

Foto: Pavel Vondřejc

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/10/02 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

EU - Azylový, migrační a integrační fond

Tříkrálová sbírka 2021
O nás
 

Pracovní vykořisťování

Prevence vykořisťování

 

  • JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
  • NA CO SI DÁT POZOR?
  • POTŘEBUJETE POMOC?

Více informací zde: česky, anglicky, rumunsky a bulharsky.