Naše poslání

 

POMÁHÁME CIZINCŮM

 

NAJÍT U NÁS

 

NOVÝ DOMOV

Poradenství

 

PORADÍME VÁM, 

JAK VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM

 

POMŮŽEME VÁM

PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Kurzy ČJ

 

NAUČTE SE S NÁMI ČESKY

 

PŘEKONEJTE S NÁMI

JAZYKOVOU BARIÉRU

Akce

 

NESEĎTE DOMA

A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE

 

POZNEJME SE NAVZÁJEM

 

Dobrovolnictví

 

ZÍSKEJ ČESKÉHO KAMARÁDA,

KTERÝ TI POMŮŽE

 

ZAPOJ SE DO PROGRAMU

RAFAEL, KTERÝ POMÁHÁ CIZINCŮM

Podzimní návštěva cizinců v Kutné Hoře

V neděli 18. 10. 2015 se cizinci a uprchlíci z Integračního centra Diecézní charity Hradec Králové vydali na výlet do Kutné Hory na pozvání zdejší farnosti. Setkání se uskutečnilo v den slavnosti Výročí posvěcení kostela sv. Jakuba. Po mši svaté se cizinců ujaly rodiny farníků a zajistily pro ně rozmanitý program - prohlídku památek a muzea, společný oběd, varhanní koncert nebo jízdu na bobové dráze pro děti. Pro mnohé z nich to byl nezapomenutelný zážitek. Děkujeme paní Kateřině Grenarové, panu arciděkanu Janu Uhlířovi a všem kutnohorským farníkům za vřelé přijetí.

Foto: Evžen Ratušny

Tříkrálová sbírka 2021
O nás
 

Pracovní vykořisťování

Prevence vykořisťování

 

  • JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
  • NA CO SI DÁT POZOR?
  • POTŘEBUJETE POMOC?

Více informací zde: česky, anglicky, rumunsky a bulharsky.