Naše poslání

 

POMÁHÁME CIZINCŮM

 

NAJÍT U NÁS

 

NOVÝ DOMOV

Poradenství

 

PORADÍME VÁM, 

JAK VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM

 

POMŮŽEME VÁM

PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Kurzy ČJ

 

NAUČTE SE S NÁMI ČESKY

 

PŘEKONEJTE S NÁMI

JAZYKOVOU BARIÉRU

Akce

 

NESEĎTE DOMA

A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE

 

POZNEJME SE NAVZÁJEM

 

Dobrovolnictví

 

ZÍSKEJ ČESKÉHO KAMARÁDA,

KTERÝ TI POMŮŽE

 

ZAPOJ SE DO PROGRAMU

RAFAEL, KTERÝ POMÁHÁ CIZINCŮM

Výlet za poznáním – Evropské dědictví v regionu

V sobotu 13. září 2014 uspořádalo Integrační centrum pro cizince další výlet za poznáním, tentokrát v rámci Dnů evropského dědictví. Účastníci navštívili Chrám svatého Mikuláše v Jaroměři a podzemní chodby v Josefově. V chrámu účastníci zhlédli komentovanou výstavu nazvanou Krása liturgie v proměnách času, která zahrnovala výstavu liturgického oblečení a bohoslužebných předmětů minulosti a současnosti. Dále absolvovali komentovanou prohlídku kostela a krypty, hudebního literátského kůru a varhan. Poté se výprava vydala na pěší túru do Josefova, kde navštívila Pevnost Josefov. Z plánované návštěvy železničního muzea bohužel sešlo, protože pěší přesuny z důvodu účasti i menších dětí zabraly více času, než se původně předpokládalo. Zato si děti užily více sportovních aktivit, které díky zvolené trase nikoli po silnici, ale alejemi, bylo možné uskutečnit. Po prohlídce v Josefově děti absolvovaly malý kvíz z nově nabytých poznatků a vědomostí, za což byly odměněny drobnými dárky. Kluci dostali cínového vojáčka, dívky magnetky na lednici s mapkou ČR. Výletu se zúčastnili noví rodiče s dětmi, tentokrát i z latinsko-amerických zemí. Obě prohlídky se setkaly s příznivým ohlasem.

Tříkrálová sbírka 2021
O nás
 

Pracovní vykořisťování

Prevence vykořisťování

 

  • JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
  • NA CO SI DÁT POZOR?
  • POTŘEBUJETE POMOC?

Více informací zde: česky, anglicky, rumunsky a bulharsky.