Naše poslání

 

POMÁHÁME CIZINCŮM

 

NAJÍT U NÁS

 

NOVÝ DOMOV

Poradenství

 

PORADÍME VÁM, 

JAK VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM

 

POMŮŽEME VÁM

PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Kurzy ČJ

 

NAUČTE SE S NÁMI ČESKY

 

PŘEKONEJTE S NÁMI

JAZYKOVOU BARIÉRU

Akce

 

NESEĎTE DOMA

A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE

 

POZNEJME SE NAVZÁJEM

 

Dobrovolnictví

 

ZÍSKEJ ČESKÉHO KAMARÁDA,

KTERÝ TI POMŮŽE

 

ZAPOJ SE DO PROGRAMU

RAFAEL, KTERÝ POMÁHÁ CIZINCŮM

Den ruského jazyka a workshopy v knihovně

Ve čtvrtek 27. 3. 2014 uspořádalo Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové společně se sdružením MKI Klíč akci Den ruského jazyka – interkulturní dialog v nové budově Knihovny města Hradec Králové. První hodinu žáci hradeckých ZŠ absolvovali postupně 4 workshopy: literárně-dramatický, výtvarný, zeměpisný a taneční. Z každého si mimo nové zkušenosti odnesli i malý dárek. Ve stejnou dobu probíhaly na dalších stanovištích ukázkové hodiny ruštiny pro studenty hradeckých SŠ.

V druhé půlce programu si děti a studenti ruské národnosti z pražského studia Mix a také děti z našeho Multikulturního klubu dětí a mládeže připravili hudební a taneční vystoupení. Zatímco žáci a studenti sledovali vystoupení, učitelé se zúčastnili semináře PaedDr. Karly Vlhové, MSc., autorky metodiky výuky ruského jazyka. Speciálně na tuto akci přijeli studenti z Evropského gymnázia v Moskvě a také studenti z gymnázia v Ostravě, kteří se jak během dopoledních aktivit, tak i po skončení programu seznamovali s hradeckými studenty a s městem Hradec Králové. Akce se zúčastnilo 150 žáků a studentů hradeckých ZŠ a SŠ (ZŠ Gočárova, ZŠ Bezručova, ZŠ Pouchov, Gymnázium B. Němcové, Obchodní akademie V Lipkách, Obchodní akademie Stěžery a Gymnázium J. K.Tyla).

Akce se konala pod záštitou ing. Anety Maclové, náměstkyně primátora Města Hradec Králové, a Mgr. Táni Šormové, členky Rady Královéhradeckého kraje.

Foto: Luděk Bárta

Tříkrálová sbírka 2021
O nás
 

Pracovní vykořisťování

Prevence vykořisťování

 

  • JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
  • NA CO SI DÁT POZOR?
  • POTŘEBUJETE POMOC?

Více informací zde: česky, anglicky, rumunsky a bulharsky.