Naše poslání

 

POMÁHÁME CIZINCŮM

 

NAJÍT U NÁS

 

NOVÝ DOMOV

Poradenství

 

PORADÍME VÁM, 

JAK VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM

 

POMŮŽEME VÁM

PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Kurzy ČJ

 

NAUČTE SE S NÁMI ČESKY

 

PŘEKONEJTE S NÁMI

JAZYKOVOU BARIÉRU

Akce

 

NESEĎTE DOMA

A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE

 

POZNEJME SE NAVZÁJEM

 

Dobrovolnictví

 

ZÍSKEJ ČESKÉHO KAMARÁDA,

KTERÝ TI POMŮŽE

 

ZAPOJ SE DO PROGRAMU

RAFAEL, KTERÝ POMÁHÁ CIZINCŮM

Otevření Centra v nových prostorách 27. 6. 2013

Diecézní charita Hradec Králové ve čtvrtek 27. 6. 2013 slavnostně otevřela Integrační centrum pro cizince v nových a větších prostorách budovy YMCA v Šafaříkově ul. 666/9. Jde již o dvanácté integrační centrum pro cizince v ČR, které bylo zřízeno letos v lednu za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Slavnostního zahájení se zúčastnila řada hostů z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Magistrátu města Hradec Králové, Ministerstva vnitra ČR, Cizinecké policie a dalších institucí. „Přála bych Integračnímu centru pro cizince, aby se stalo místem setkávání a vzájemného spřátelování“, uvedla ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro školství, sociální věci a zdravotnictví ve svém proslovu při slavnostním přestřižení pásky. Vznik Centra v kraji uvítal také ing. Mgr. Jiří Vitvar, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Nové prostory požehnal Mons. Josef Suchár, prezident Diecézní charity.

V doprovodném programu vystoupili zpěvák a saxofonista David Wiljo Kangas původem z USA a arménská zpěvačka Alvina Aghajanyan. Nechyběly ukázky národních oděvů z Indie nebo Mongolska a etnické ochutnávky vynikající arménské kuchyně.

Foto: Luděk Bárta