Naše poslání

 

POMÁHÁME CIZINCŮM

 

NAJÍT U NÁS

 

NOVÝ DOMOV

Poradenství

 

PORADÍME VÁM, 

JAK VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM

 

POMŮŽEME VÁM

PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Kurzy ČJ

 

NAUČTE SE S NÁMI ČESKY

 

PŘEKONEJTE S NÁMI

JAZYKOVOU BARIÉRU

Akce

 

NESEĎTE DOMA

A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE

 

POZNEJME SE NAVZÁJEM

 

Dobrovolnictví

 

ZÍSKEJ ČESKÉHO KAMARÁDA,

KTERÝ TI POMŮŽE

 

ZAPOJ SE DO PROGRAMU

RAFAEL, KTERÝ POMÁHÁ CIZINCŮM

Výsledky literární soutěže k Mezinárodnímu dni žen

Výsledky literární soutěže k Mezinárodnímu dni žen

Především o různém vnímání role ženy napříč společností a kulturami vypovídají výsledky literární soutěže o nejlepší esej k Mezinárodnímu dni žen, kterou pro děti a mládež v březnu uspořádalo Integrační centrum pro cizince Hradec Králové. Děkujeme všem soutěžícím za účast a přejeme všem maminkám, babičkám, tetám vše nejlepší k svátku! 

Jaká odhalení přinesla literární soutěž k Mezinárodnímu dni žen?

„Co mám na ženách rád?“, bylo jedno z témat literární soutěže o nejlepší esej k Mezinárodnímu dni žen, kterou pro děti a mládež v březnu uspořádalo Integrační centrum pro cizince Hradec Králové. Bylo určené především chlapcům a ve většině případů se ukázalo, že na základě toho, jakým hodnotám dávají přednost, jsou to gentlemani v pravém slova smyslu. Porota ocenila hloubku úvah a leckdy i osobitý styl. Potěšující zjištění je, že mladí muži mají jasno: „Ženy jsou od toho, aby byly milované. Bez žen bychom neprožívali lásku, což je ten nejkrásnější pocit na světě. Když vztah, tak na furt. Třeba maminky, když se na to kouknu. Prostě ta starost o děti, péče o nás. Ve všem nás podporují. Máma je to největší štěstí na zemi. Děkuji za to, že jsem mohl vyjádřit to, co mám na ženách rád.“

Diplom a pozornost za nejlepší esej obdrželi Jiří Kubeček, Radek Lauryn, Zbyšek Vodička, Jan Bano a žáci SŠ Řemeslná z Jaroměře. Děkujeme všem účastníkům soutěže za zaslané práce a přejeme jim, ať se jim jejich představy daří realizovat a milované ženy naplňují jejich život.

Další téma „Jak si představuji ideální den ženy?“ bylo naopak určeno dívkám. Názory na ideální den byly odlišné. Ženy si uvědomují, že mají mnoho sociálních rolí a je těžké si nějakou na jeden den zvolit. Nicméně pojítkem všech soutěžních prací bylo prožívání pocitu ženskosti a jeho důležitost, a to i přesto, že účastnice byly z různých zemí. Se smyslem pro humor ve svých esejích dokázaly odlišit své ideální představy a realitu: „O půlnoci kouzlo zmizí a pohádka končí. 9. března. Dobré ráno. Uvidíme se zase za rok.“

Různé kulturní tradice oslav Mezinárodního dne žen vedly k popisu odlišných způsobů, jak tento den strávit. Například v rusky mluvících zemích jsou v takový den ženy svým partnerem opečovávány, kdežto české účastnice upřednostňovaly den určený sama pro sebe, věnovaný svým zálibám, svým přátelům, případně den strávený s kamarádkami. Diplom a pozornost za nejlepší esej obdržely Simona Ludvíková, Kateřina Vodičková, Ludmila Pietuch z Ukrajiny a studentka farmacie Ekaterina Tsvetova.

Co naše soutěž odhalila? Muži a ženy se vzácně shodli na tom, že ženy je potřeba si vážit, milovat ji, ochraňovat a uctívat. Doufejme, že nám roste nová generace, která své představy uskuteční. Je potěšitelné, že i ženy samy si uvědomují důležitost své role: „Protože bez nás by byl svět šedivý, bez smyslu a bez lásky.“

Anastasiia Martínková

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/10/02 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

EU - Azylový, migrační a integrační fond