Naše poslání

 

POMÁHÁME CIZINCŮM

 

NAJÍT U NÁS

 

NOVÝ DOMOV

Poradenství

 

PORADÍME VÁM, 

JAK VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM

 

POMŮŽEME VÁM

PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Kurzy ČJ

 

NAUČTE SE S NÁMI ČESKY

 

PŘEKONEJTE S NÁMI

JAZYKOVOU BARIÉRU

Akce

 

NESEĎTE DOMA

A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE

 

POZNEJME SE NAVZÁJEM

 

Dobrovolnictví

 

ZÍSKEJ ČESKÉHO KAMARÁDA,

KTERÝ TI POMŮŽE

 

ZAPOJ SE DO PROGRAMU

RAFAEL, KTERÝ POMÁHÁ CIZINCŮM

Sčítání lidu, domů a bytů v ČR je povinné i pro cizince

Sčítání lidu, domů a bytů v ČR je povinné i pro cizince

Od 27. 3. Do 9. 4. 2021 probíhá online sčítání lidí, domů a bytů v aplikaci sčítání2021, nebo v elektronickém formuláři na scitani.cz/formular). Pokud nevyplníte formuláře online do 9.4.2021, je nutné vyplnit listinný sčítací formulář, a to od 17. 4. do 11. 5. 2021.

  • Web scitani.cz je dostupný kromě češtiny v dalších 7 jazycích - angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština, jako i elektronický sčítací formulář, který je potřeba vyplnit

Sčítání lidu

  • Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů (tedy i dlouhodobý pobyt, dlouhodobé vízum, azyl aj.)
  • sčítání se netýká cizinců, kteří jsou v ČR na dobu kratší 90 dnů (např. turistů a zahraničních diplomatů)
  • Za neposkytnutí údajů pro sčítání lidu lze podle zákona uložit pokutu do výše 10 000 Kč (§ 24 odst. 8 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021)

Údaje o občanství a národnosti - zatímco státní příslušnost (občanství) dokládá mimo jiné váš občanský průkaz nebo cestovní pas, o své národnosti má právo si každý rozhodnout sám. Zpravidla souvisí s etnickým původem, jazykem a kulturními tradicemi.

Další informace o sčítání lidu, domů a bytů najdete na www.scitani.cz nebo od 12. března na informační lince 840 30 40 50.

V případě potřeby můžete kontaktovat i Integrační centrum pro cizince Hradec Králové

https://cizincihradec.cz/o-nas/kontakty/

TEL.: +420 492 604 940, E-MAIL: poradna.cizinci@hk.caritas.cz

Více také zde (česky, anglicky, rusky a mongolsky).