Naše poslání

 

POMÁHÁME CIZINCŮM

 

NAJÍT U NÁS

 

NOVÝ DOMOV

Poradenství

 

PORADÍME VÁM, 

JAK VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM

 

POMŮŽEME VÁM

PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Kurzy ČJ

 

NAUČTE SE S NÁMI ČESKY

 

PŘEKONEJTE S NÁMI

JAZYKOVOU BARIÉRU

Akce

 

NESEĎTE DOMA

A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE

 

POZNEJME SE NAVZÁJEM

 

Dobrovolnictví

 

ZÍSKEJ ČESKÉHO KAMARÁDA,

KTERÝ TI POMŮŽE

 

ZAPOJ SE DO PROGRAMU

RAFAEL, KTERÝ POMÁHÁ CIZINCŮM

Přednáška o Peru aneb nejen po stopách Inků

Přednáška o Peru aneb nejen po stopách Inků

Přednáškou o latinskoamerickém Peru, která se uskuteční ve čtvrtek 20. 3. od 18 hod. v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (nám. Svobody 331, učebna B14 ve 2. patře), pokračuje populárně naučný vzdělávací cyklus určený široké veřejnosti. Nejen po stopách Inků se mohou návštěvníci vydat s přednášející Mgr. Michaelou Prouzovou z FF UHK.

Cyklus přednášek pro letošní rok připravilo Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové ve spolupráci s Filozofickou fakultou UHK. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Cílem této přednášky je seznámit posluchače s nejslavnějšími a nejvýznamnějšími místy peruánské historie, s tamními přírodními skvosty, ale i se způsobem života původního obyvatelstva a s jeho proměnami, kterými v posledních desetiletích v důsledku velkých politických změn v zemi prochází.

Mgr. Michaela Prouzová, která je doktorandkou studijního oboru Latinskoamerická studia na Katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, o Peru říká: „Rozmanitou přírodu plnou kontrastů, historická místa spjatá s dobami největší slávy incké říše i moderní pulsující města nabízející nevídané kulturní i gastronomické zážitky – to vše můžeme najít v Peru. Tento rozlehlý jihoamerický stát si však svou přízeň turistů nezískal pouze díky relativně snadno dostupným vysokohorským štítům či záhadami opředeným archeologickým nalezištím, jako je například Machu Picchu. Svou zásluhu na tom má i tamní obyvatelstvo, které je nejen velmi podnikavé, ale také otevřené a přátelské.“

Zmíněný cyklus přednášek, jehož cílem je populárně naučnou formou zprostředkovat široké veřejnosti informace o zahraničních zemích, odkud pocházejí cizinci žijící v našem kraji, v únoru uvedla poutavá přednáška paní děkanky FF UHK Mgr. et Mgr. Pavlíny Springerové, Ph.D. na téma „Politická a turistická (Evo)luce v Bolívii“. Paní děkanka na přednášce o své oblíbené Bolívii, jedné z oblastí domorodé Latinské Ameriky, posluchačům přiblížila její krásy cestovatelské i přírodní a pohovořila také o zajímavostech z politického života této fascinující země, do které se již více než patnáct let pravidelně a ráda vrací. Návštěvníci přednášky si také mohli prohlédnout tradiční předměty, hudební nástroje, oděvy i ukázky plodin z Bolívie, které zde vystavovala paní Zajda Karaba, původem z této latinskoamerické země. Paní Zajda žije v ČR už několik let, založila tu rodinu a v hradeckém Integračním centru pro cizince navštěvuje kurzy češtiny.

V průběhu roku se mohou návštěvníci těšit také na přednášky zaměřené na africký kontinent.

Související akce

Peru - nejen po stopách Inků (20. 3. 2014, 18:00 — 20. 3. 2014, 20:00)
Tříkrálová sbírka 2020
O nás
 

Připravujeme

 
 

Facebook