Naše poslání

 

POMÁHÁME CIZINCŮM

 

NAJÍT U NÁS

 

NOVÝ DOMOV

Poradenství

 

PORADÍME VÁM, 

JAK VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM

 

POMŮŽEME VÁM

PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Kurzy ČJ

 

NAUČTE SE S NÁMI ČESKY

 

PŘEKONEJTE S NÁMI

JAZYKOVOU BARIÉRU

Akce

 

NESEĎTE DOMA

A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE

 

POZNEJME SE NAVZÁJEM

 

Dobrovolnictví

 

ZÍSKEJ ČESKÉHO KAMARÁDA,

KTERÝ TI POMŮŽE

 

ZAPOJ SE DO PROGRAMU

RAFAEL, KTERÝ POMÁHÁ CIZINCŮM

Pomáháme také osobám s udělenou mezinárodní ochranou díky podpoře z EU

Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové, které již třetím rokem za finanční podpory z evropského fondu zajišťuje integraci cizinců ze třetích zemí do většinové české společnosti na území Královéhradeckého kraje, pomáhá od července 2015 také osobám s udělenou mezinárodní ochranou. Aktuální projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/1/01 je financován v rámci nového národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Realizace projektu byla zahájena 1. 7. 2015 a potrvá do 30. 6. 2016.

Diecézní katolické charita Hradec Králové pomáhá cizincům již od roku 1992. Integrační centrum pro cizince v Královéhradeckém kraji zřídila v lednu 2013 za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Od července 2015 je hlavním posláním Centra podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) a také osob s udělenou mezinárodní ochranou (tj. cizinců se statusem azyl nebo doplňková ochrana) na území Královéhradeckého kraje do většinové české společnosti.

Integrační centrum poskytuje cizincům bezplatně informační činnost, sociální a právní poradenství, kurzy češtiny a sociokulturních dovedností v Hradci Králové i v regionech (v Náchodě, ve Dvoře Králové n/L, Jičíně, Hořících a Trutnově) anebo individuální výuku češtiny i jiných předmětů s charitními dobrovolníky. Nabízí cizincům také kurzy k občanství, kde se mají možnost připravit na zkoušku z češtiny a ze znalostí o reáliích ČR, kterou mají od 1. 1. 2014 povinnost složit cizinci žádající o státní občanství ČR.

Pracovnice centra pořádají rovněž besedy na školách v Královéhradeckém kraji, kde se mohou žáci a studenti interaktivní formou seznámit s problematikou odlišnosti, vzájemného soužití a přijetím cizinců.

Integrační centrum pro cizince Diecézní katolické charity Hradec Králové dále organizuje multikulturní a vzdělávací akce ve spolupráci s cizinci, školami a dalšími organizacemi v regionu (například festival Setkání národů a další akce) anabízí také zázemí pro volnočasové a zájmové aktivity (jako jsou například Taneční klub, Dámský klub nebo divadelní soubor Světáci, pořádá sportovní turnaje a akce pro rodiny s dětmi).

Kontakt: Integrační centrum pro cizince, Šafaříkova 666/9, 500 02 Hradec Králové, tel. 492 604 940, email: poradna.cizinci@hk.caritas.cz.

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/1/01 je financován v rámci nového národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.