Již podeváté ožilo hradecké Adalbertinum festivalem Setkání národů ve čtvrtek 10. listopadu. Svou kulturu, umění, tradice i národní kuchyni na něm představilo 25 zemí čtyř kontinentů. Dopolední program pro školy i večerní koncert pro veřejnost se nesl v duchu motta „Protančíme spolu celý svět“. Festival se těšil velkému zájmu veřejnosti. Návštěvníci i studenti nejvíc oceňovali pestrou prezentaci cizokrajných kultur, etnické workshopy a ochutnávky. Mnozí byli překvapeni, že v našem kraji žije tolik národností, a vítali příležitost více poznat jejich kulturu a zvyky. A to je i záměrem této tradiční akce - spojovat národy a bořit předsudky prostřednictvím vzájemného poznávání.

„Je to skvělá akce. Dozvěděly jsme se spoustu nových věcí o různých zemích. Mohly jsme si vyzkoušet i tance, zabubnovat si, něco si vyrobit a taky ochutnat“, neskrývaly nadšení žákyně 5. ročníku ZŠ Masarykova z Rychnova nad Kněžnou, které byly na festivale poprvé a nejvíc se jim líbil tanec indiánů z Ekvádoru a také ukrajinský nebo indický stánek.

Také cizinci byli rádi za příležitost představit nám svou zemi a přípravám věnovali spoustu času. Většina z nich přišla do Česka za prací, studiem nebo rodinou. Někteří k nám utekli před válkou nebo nesvobodou. Lidé obdivovali především jejich pestrobarevné národní kostýmy, tradiční předměty, exotické hudební nástroje a také vynikající ochutnávky. Z afrického kontinentu se letos prezentovaly Eritrea, Ghana, Kenya, Maroko, Uganda a Zimbabwe. Za Evropu pak Arménie, Bělorusko, ČR, Turecko a Ukrajina. Z Jižní Ameriky to byly Ekvádor, Chile, Kolumbie a Peru. Nejvíce stánků bylo z Asie – Čína, Filipíny, Indie, Indonésie, Kyrgyzstán, Mongolsko, Pakistán, Sýrie a Vietnam.

Festival vyvrcholil večerním koncertem, který se nesl v duchu letošního motta „Protančíme spolu celý svět“. V úvodu návštěvníky i cizince pozdravili ředitelka hradecké Diecézní charity Ing. Anna Maclová, honorární konzul Mongolska Pavel Rejchrt a prorektorka UHK dr. Pavlína Springerová. Poté jsme se „přenesli“ s indiánskou skupinou Chayag do latinskoamerického Ekvádoru, s Robenem Mlauzi a Divokými bubny zase do afrického Zimbabwe. Ukrajinské národní písně i tance zazpívali Nataliya Ivanova a soubor Radist. Do Arménie jsme „zavítali“ se zpěvačkou Alvinou Aghajanyan. Publikum si získali také interpreti a tanečníci z Asie - Sarnai z Mongolska, Kintari z Indonésie, kteří předvedli tanec v tradičních maskách, Bety z Vietnamu nebo studentka Smarthi z Nepálu. Aplaus sklidil i orientální tanec se světelnými efekty v podání Khattyi z Česka. Přehlídku završil společný song a tanec s indiánskou skupinou Chayag o radosti ze života v souladu s přírodou.

Setkání národů doprovodila i řada výstav, jako například „Hradec Králové očima ukrajinských malířů“, Anna Artemenko: „Vstaň a jdi!“ (příběhy ukrajinských utečenců). Výtvarné práce cizinců z POS MV ČR Kostelec n. O., obrazy Haliny Ohii japonskou technikou Oshibana, příběhy z Indie z projektu Adopce na dálku hradecké diecézní charity a „Cesta přes Egypt“.

Akci uspořádalo Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem, Filozofickou fakultou UHK, Ministerstvem vnitra ČR, SUZ MV ČR - PoS Kostelec n/O a Regionálním ukrajinským spolkem ve VČ. Záštitu nad festivalem převzal primátor Hradce Králové.

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/31/04 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

Integrační centrum pro cizince Hradec Králové poskytuje sociální poradenství a asistenci, pořádá kurzy češtiny a sociokulturních dovedností, zájmové a volnočasové aktivity pro cizince na území Královéhradeckého kraje.

Více informací naleznete na www.cizincihradec.czwww.hk.caritas.cz a na www.facebook.com/cizincihradec.

Kontakt: Jana Karasová - propagace a tisk, tel. 731 402 274, 495 063 135, email: jana.karasova@hk.caritas.cz