Aktuální info pro uprchlíky z Ukrajiny - prodloužení dočasné ochrany
7. února 2023 AKTUALITY

Aktuální info pro uprchlíky z Ukrajiny - prodloužení dočasné ochrany

Prodloužit dočasnou ochranu si mohou všichni její držitelé z Ukrajiny, kteří ji získali do konce roku 2022, a její platnost vyprší do 31. března 2023. Je třeba provést online registraci do 31.03.2023. Více informací níže. 

Registrovat se na prodloužení dočasné ochrany bude možné pouze online, za osoby mladší 18 let provádí registraci jejich odpovědný zástupce. Při registraci budete muset uvést: osobní údaje, místo vašeho hlášeného pobytu v České republice, adresu a název školy, či školky, kde je dítě přihlášeno k plnění povinné docházky, popřípadě vazbu k osobě mladší 18 let, za kterou žádáte o prodloužení dočasné ochrany.

Osoba mladší 18 let, která je na území České republiky bez zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby, je ze zákona zastoupena orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Na provedení online registrace budete mít čas do 31. března 2023. V případě, že do konce března registraci neprovedete, dočasná ochrana vám zanikne.

  1. Při online registraci si zarezervujete termín na osobní setkání na pracovišti Ministerstva vnitra. Potvrzení o registraci obdržíte e-mailem.
  2. Registrací a rezervací termínu se vám dočasná ochrana prodlužuje do 30. září 2023. Budete mít tak dostatek času se dostavit v předem stanovený termín na naše pracoviště za účelem vyznačení vízového štítku.
  3. V termínu, který jste si zvolili během online registrace, se osobně dostavíte na pracoviště Ministerstva vnitra. Na pracoviště si vezměte s sebou:
  4. Platný cestovní doklad, pokud jste jeho držiteli, případně jiný doklad, jímž prokážete svoji totožnost, pokud platný cestovní doklad nemáte,
  5. Doklad o ubytování (pokud jste požádali o dočasnou ochranu před 27. 6. 2022 a stále bydlíte na stejné adrese uvedené v původní žádosti o dočasnou ochranu),
  6. Takovým dokladem může být například nájemní smlouva nebo písemné potvrzení vlastníka.
  7. Doklad o ubytování nemusíte předkládat, pokud jste ubytováni v rámci státního systému nouzového ubytování, nebo jste požádali o dočasnou ochranu až po 27. červnu 2022 a adresa vašeho aktuálního pobytu se shoduje s adresou nahlášenou Ministerstvu vnitra.
  8. Dokumenty dokazující, že jste oprávněni zastupovat osobu mladší 18 let, pokud jednáte jejím jménem.
  9. Pokud osoby mladší 18 let nebudou osobně přítomny při návštěvě pracoviště, doporučujeme s sebou mít jejich aktuální fotku pasového formátu.
  10. Pokud bude vše v pořádku, bude vám na našem pracovišti vylepen vízový štítek.

Tím se vaše dočasná ochrana prodlouží do 31. března 2024.