Naše poslání

 

POMÁHÁME CIZINCŮM

 

NAJÍT U NÁS

 

NOVÝ DOMOV

Poradenství

 

PORADÍME VÁM, 

JAK VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM

 

POMŮŽEME VÁM

PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Kurzy ČJ

 

NAUČTE SE S NÁMI ČESKY

 

PŘEKONEJTE S NÁMI

JAZYKOVOU BARIÉRU

Akce

 

NESEĎTE DOMA

A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE

 

POZNEJME SE NAVZÁJEM

 

Dobrovolnictví

 

ZÍSKEJ ČESKÉHO KAMARÁDA,

KTERÝ TI POMŮŽE

 

ZAPOJ SE DO PROGRAMU

RAFAEL, KTERÝ POMÁHÁ CIZINCŮM

Cizinci a uprchlíci na návštěvě v Kutné Hoře

Cizinci a uprchlíci na návštěvě v Kutné Hoře

Kutnohorští farníci pozvali cizince a uprchlíky z Integračního centra Diecézní charity Hradec Králové na výlet do Kutné Hory. Setkání se uskutečnilo v neděli 18. 10. 2015, v den slavnosti Výročí posvěcení kostela sv. Jakuba.

Program začal mší svatou, kde arciděkan Jan Uhlíř výpravu představil a vřele přivítal. Farníci pro hosty připravili vynikající pohoštění na faře, kde se mohli blíže seznámit. „Obdivovali jsme pana faráře, který nás nejprve všechny obešel, s každým si krátce popovídal a poté nás jednoho po druhém představil svým farníkům. Všechna jména si přesně pamatoval, stejně jako zemi, odkud jsme přijeli,“ řekl Sergey Evsin z Ruska, který si s sebou přivezl kytaru a spolu s ostatními zazpíval písničku Já jsem z Kutné Hory. „Naučili jsme se tu písničku po cestě v autobuse,“ prozradila paní Rima Naumová z Arménie. Všichni přítomní si také mohli poslechnout Otčenáš v arabštině, který se pomodlili Naya, Michel a Jan, děti syrských křesťanů.

Paní Nataliya Dotsenko původem z Ukrajiny velmi chválila, že všech 30 cizinců bylo „rozebráno“ rodinami farníků, což umožnilo všem aktivní a živou komunikaci. Každá vzniklá skupinka měla svůj individuální program. „Někdo šel na bobovou dráhu, to převážně rodiny s dětmi. Jiní navštívili muzeum, kostnici, jiní byli pozváni přímo domů. Mně se nejvíce líbilo, že jsme vyjeli výtahem na lešení věže kostela sv. Jakuba, která se právě opravuje, a dívali jsme se na celé město z výšky. Byl to pro mě neskutečný zážitek.“

Všichni dohromady, plni dojmů a radosti ze seznámení, se opět setkali na společném obědě ve staročeské restauraci Dačický. Následovala komentovaná prohlídka katedrály svaté Barbory a varhanní koncert.

Setkání bylo obohacující podle slov farníků a cizinců oboustranně. Lidé z kutnohorské farnosti dali svou vstřícností a zájmem zakusit našim cizincům a uprchlíkům pocit přijetí a sounáležitosti.

Chtěli bychom tedy ještě znovu touto cestou poděkovat paní Kateřině Grenarové, panu arciděkanu Janu Uhlířovi a všem kutnohorským farníkům za vřelé přijetí, za skvělou organizaci a vynikající program.

Vlaďka Dobešová