Naše poslání

 

POMÁHÁME CIZINCŮM

 

NAJÍT U NÁS

 

NOVÝ DOMOV

Poradenství

 

PORADÍME VÁM, 

JAK VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM

 

POMŮŽEME VÁM

PŘI JEDNÁNÍ S ÚŘADY

Kurzy ČJ

 

NAUČTE SE S NÁMI ČESKY

 

PŘEKONEJTE S NÁMI

JAZYKOVOU BARIÉRU

Akce

 

NESEĎTE DOMA

A POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE

 

POZNEJME SE NAVZÁJEM

 

Dobrovolnictví

 

ZÍSKEJ ČESKÉHO KAMARÁDA,

KTERÝ TI POMŮŽE

 

ZAPOJ SE DO PROGRAMU

RAFAEL, KTERÝ POMÁHÁ CIZINCŮM

Celý svět pod jednou střechou na hradeckém Setkání národů

Celý svět pod jednou střechou na hradeckém Setkání národů

Dvacet tři zemí z celého světa představilo svou kulturu, tradice i kuchyni na přátelském Setkání národů, které už počtvrté uspořádalo Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové s partnery 10. 11. v hradeckém Adalbertinu. Nejvíce si publikum získali jihoameričtí indiáni ze skupiny Chayag a také bezprostřední student Michel ze Sýrie. Záštitu nad akcí letos převzal primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink, který také přivítal žáky a studenty škol na slavnostním zahájení.

Pozvání přijali také Ing., Mgr. Jiří Vitvar, vedoucí odboru sociálních věcí z Královéhradeckého kraje, Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora Statutárního města Hradec Králové, RNDr. Jiří Stejskal, ředitel Diecézní charity Hradec Králové a další významní hosté.

„Jsme rádi, že jsme mohli zblízka poznat tolik různých národností. O některých jsme ani nevěděli, že u nás žijí. Je to velmi přátelská akce, která obohacuje obě strany,“ to byla nejčastější slova návštěvníků festivalu, kterých dorazila téměř tisícovka.

Dopolední program byl určen žákům a studentům škol, kteří si také ověřili své vědomosti o Sýrii, Arménii nebo Řecku v interaktivní poznávací soutěži přímo s cizinci z těchto zemí.Festival vyvrcholil podvečerním koncertem pro širokou veřejnost, který odstartovalo španělské flamenco v podání souboru La Pasión nebo arabský tanec dětí ze Sýrie. Národní písně o lásce i balady v pestrých krojích předvedly Bety a Chau původem z Vietnamu nebo ukrajinský soubor Radost. V programu vystoupily také zpěvačky Alvina Aghahanyan z Arménie, Oxana Evsina z Ruska nebo Giulia Catania z Itálie. Přízeň publika si získali i amatérští divadelníci Světáci z řad cizinců a Čechů nebo mladý muzikant z Maroka. Koncert zakončila podmanivá hra na etnické hudební nástroje a tanec ekvádorských indiánů ze skupiny Chayag v barevných exotických kostýmech.

Poprvé se na festivalu představily Brazílie a Kuba. Návštěvníci si mohli prohlédnout národní kostýmy latinskoamerických, afrických a asijských zemí, ukrajinské nebo ruské kroje. Zajímali se také o tradiční výrobky, hudební nástroje nebo umělecké dřevořezby. Nechyběly ani etnické ochutnávky – indiánský pokrm fritada z kukuřice a masa, arménský medovník, bulharské masové kuličky a studená polévka tarator, vietnamské závitky, arabská káva a další exotické pokrmy. Festival doprovodila také výstava originálních výtvarných prací cizinců z Pobytového střediska MV ČR v Kostelci nad Orlicí a žáků hradecké ZUŠ Habrmanova.

„I letošní ročník festivalu potvrzuje, že neformální setkání s cizinci a poznání jejich národních tradic, umění a zvyků přispívá k lepšímu vzájemnému porozumění. Svou kulturu nám představili cizinci z hradeckého kraje, kterým pomáháme s integrací do naší společnosti, žadatelé o mezinárodní ochranu z Pobytového střediska MV ČR v Kostelci nad Orlicí a zahraniční studenti Filozofické fakulty UHK. Všichni jsou za tuto příležitost moc vděční,“ říká Ing. Jan Kočí, vedoucí Integračního centra pro cizince hradecké Diecézní charity.

Akci uspořádalo Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové ve spolupráci s Filozofickou fakultou UHK, SUZ MV ČR - PoS Kostelec n. O., Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové, ZUŠ Habrmanova Hradec Králové, KURO Hradec Králové a Regionálním ukrajinským spolkem ve Východních Čechách.

Festival se konal díky podpoře Evropské unie – Azylového, migračního a integračního fondu, Ministerstva vnitra ČR, Statutárního města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.

Fotky z letošního ročníku Setkání národů si můžete prohlédnout na facebooku.

Média o festivalu Setkání národů 2016:

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/10/02 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

EU - Azylový, migrační a integrační fond